Projekty bankowe w Portugalii

CREDITO AGRICOLA (Portugalia, Lizbona) (CCA)
• wykonanie upgrade'u systemu PROFILE do wersji 6.2
• wdrożenia rozwiązania do obsługi funduszy inwestycyjnych
• dostosowanie systemu do wymogów prezentowania informacji w obu walutach jednocześnie, w okresie przejściowym wdrażania waluty EURO
• wdrożenie waluty EURO jako waluty narodowej
• implementacja rozwiązań do obsługi i rozliczania kart kredytowych
• implementacja kredytów hipotecznych dotowanych (projekt MTG Subsidy Loans)
• parametryzacja rachunków bankowych (z efektywną datą w przeszłości)
• optymalizacja procesu końca dnia
• wdrożenie mechanizmów do komunikacji systemu bankowego PROFILE z siecią bankomatów w Portugalii obsługiwanych przez SIBS
• wdrożenie mechanizmów do komunikacji systemu bankowego PROFILE z urzędami centralnymi (np. sądy, urzędy skarbowe)
• wdrożenie mechanizmów do komunikacji systemu bankowego PROFILE z operatorami sieci komórkowych
• wdrożenie mechanizmu do komunikacji systemu bankowego PROFILE z serwerami zdalnymi (poprzez IP)
• szkolenie kadry administratorów oraz developerów
• utrzymanie serwisu i prowadzenie konserwacji systemu (modyfikacje produktów bankowych, poprawianie błędów)
• wsparcie techniczne systemu

BANCO ESPIRITO SANTO (Portugalia, Lizbona) (INFOLAU)
• Realizacja cyklu szkoleń dla kadry obsługującej system PROFILE oraz zapewnienie pomocy technicznej

Nasi Partnerzy

Kontakt

  • ul. Gajowa 55/4
    50-520 Wrocław
  • 71 782 26 10