Rozwój współpracy z FIS™
w Azji Południowo-Wschodniej

W ostatnim czasie zespół CCA Europe.pl koncentruje działania na projektach, realizowanych w ramach współpracy z  FIS™ w Azji Południowo-Wschodniej. Region ten, będąc obecnie motorem globalnej gospodarki rozwija się niezwykle dynamicznie, a tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe w świecie. Wymusza to na tamtejszych bankach i instytucjach finansowych konieczność dostosowania się ofertą do oczekiwań nowopowstającego rynku.

Nowoczesna bankowość opiera się całkowicie na technologiach informatycznych, bez których niemożliwe byłyby transakcje on-line przeprowadzane w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, codzienne naliczanie odsetek od depozytów i kredytów, obsługa danych milionów klientów, ich rachunków depozytowych i kredytowych, integracja z systemami zewnętrznymi – zarówno innych banków, jak i tych, służących nadzorowi bankowemu.

Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku banki Azji Południo-Wschodniej realizują więc na szeroką skalę projekty wdrożeń systemów bankowych. Projekty te wyróżniają się rozmachem, który Europa i Ameryka już dawno ma za sobą. Niosą wyzwania o niespotykanej, gdzie indziej skali i stopniu skomplikowania. W kilkuletnich projektach do przeniesienia na grunt azjatycki są dziesiątki lat doświadczeń banków zachodnich. Rozwiązania trzeba dopasować do specyfiki lokalnej, do nowych strategii rozwoju, w sposób optymalny pozwalający klientom na realizację ich celów biznesowych.

Wdrożenia są prowadzone obecnie w kilku największych bankach Tajlandii i Wietnamu, a na efekty tej pracy patrzą już kolejne tego typu instytucje, w tym banki chińskie. Przed rynkiem IT sektora bankowego rysują się zupełnie nowe perspektywy. W tym kontekście uczestnictwo w pierwszych, najbardziej innowacyjnych projektach stanowi prawdziwe wyzwanie, które mogło zostać powierzone tylko najlepszym.

Informatyzacji kluczowych instytucji Tajlandii i Wietnamu: TISCO   Bank’u w Bangkoku i Vietnam Join Stock Commercial Bank’u w Hanoi podjęła się amerykańska korporacja FIS™, z którą mamy zaszczyt od 15 lat współpracować.

FIS™ jest obecnie niekwestionowanym liderem w informatyzacji banków i instytucji finansowych. Jako największy na świecie dostawca technologii bankowych i płatniczych, zatrudnia obecnie 39 tys. pracowników i obsługuje ponad 14.000 instytucji w ponad 110 krajach. 426 firma w globalnym zestawieniu Fortune 500, od czterech lat niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FinTech.

Projekty FIS™ prowadzone są przez międzynarodowe zespoły, składające się z najlepszych specjalistów, tym bardziej jesteśmy więc dumni, że nasi konsultanci uczestniczą w nich od samego początku, od fazy analitycznej.

System PROFILE™, który wybrano, jest jednym z najszybszych rozwiązań na świecie - jest w stanie przeprowadzić 3000 transakcji internetowych i 16000 transakcji systemowych na sekundę i jednym z najbardziej wydajnych – potrafi obsłużyć 100 mln kont w jednej bazie.

Skalowalność i unikatowa technologia PROFILE™ powodują, że jest stworzony dla rynków o dużej dynamice wzrostu i jest w stanie zapewnić klientom niezawodność działania i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Już wkrótce opiszemy Państwu szczegóły realizacji pierwszego etapu wdrożenia.