Szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej

Szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej opierają się zasadniczo na standardzie International Institute of Business Analysis (IIBA®) opisanym w publikacji A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide). W wypadku szkoleń tematycznych stosowane są jednak różne narzędzia, metody, notacje i standardy, które nie są bezpośrednio opisywane w BABOK® Guide. Należą do nich między innymi: UML, BPMN, RIVA, Archimate, Decision Models®, QFD i inne. Szkolenia można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe. Adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie analizy biznesowej. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia:

 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej dla analityków (2 lub 3 dni) 
 2. Wprowadzenie do analizy biznesowej dla nieanalityków (2 lub 3 dni)

Szkolenia tematyczne. Bardziej zaawansowane szkolenia rozwijające szczegółowo konkretne obszary wiedzy o zarządzaniu projektami do poziomu zaawansowanego. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych (w szczególności szkolenia Wprowadzenie do analizy biznesowej dla analityków) lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń: 

 1. Planowanie analizy biznesowej i metody analizy interesariuszy (1 lub 2 dni) 
 2. Metody wydobywania i dokumentowania wymagań (3 lub 4 dni) 
 3. Opracowywanie uzasadnienia biznesowego projektu (1 lub 2 dni) 
 4. Metody walidacji i weryfikacji wymagań i rozwiązania (2 dni) 
 5. Umiejętności miękkie dla analityków biznesowych (3 lub 4 dni)

Szkolenia warsztatowe. Szkolenia opierające się na warsztatowym wykorzystaniu konkretnych metod i narzędzi. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych oraz niektórych szkoleń tematycznych. W tej kategorii znajduje się sześć szkoleń: 

 1. Definiowanie architektury procesów biznesowych (1 dzień lub 2 dni) 
 2. Modelowanie procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN 2.0 (3 lub 4 dni) 
 3. Praktyczne zastosowanie metody warsztatów wymagań (2 dni)
 4. Zastosowanie metody QFD w zarządzaniu wymaganiami (2 lub 3 dni)
 5. Modelowanie reguł biznesowych za pomocą metody Decision Models® (2 dni)
 6. Wykorzystanie UML w analizie biznesowej (4 lub 5 dni)

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji. Szkolenia stanowiące intensywne przygotowanie do certyfikacji International Institute of Business Analysis. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia: 

 1. Przygotowanie do certyfikacji CCBA® (3 lub 4 dni) 
 2. Przygotowanie do certyfikacji CABP® (3 lub 4 dni)