Szkolenia w zakresie facylitacji

Szkolenia w dziedzinie facylitacji mają z założenia bardzo praktyczny, warsztatowy charakter. Opierają się one na różnych narzędziach i metodach. Szkolenia te można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe. Adresowane do szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie facylitacji. W tej kategorii znajdują się trzy szkolenia:

  1. Podstawy facylitacji (2 lub 3 dni) 
  2. Podstawy facylitacji dla kierowników projektu (2 lub 3 dni)
  3. Podstawy facylitacji dla analityków biznesowych (2 lub 3 dni)

Szkolenia zaawansowane. Szkolenia wykorzystujące na zaawansowanym poziomie konkretne metody lub narzędzia. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń: 

  1. Facylitacja sesji decyzyjnych według modelu Kanera (2 dni) 
  2. Zaawansowane metody facylitacji spotkań i warsztatów (3 dni) 
  3. Facylitacja sesji planowania strategicznego według modelu Wilkinsona (2 dni) 
  4. Facylitacja sesji rozwiązywania problemów (2 dni) 
  5. Metody facylitacji w prowadzeniu szkoleń (2 dni)