Szkolenia w dziedzinie zarządzania projektami

Szkolenia w dziedzinie zarządzania projektami opierają się zasadniczo na standardzie Project Management Institute (PMI®) opisanym w różnych publikacjach, w tym przede wszystkim w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Nie ograniczają się jednak wyłącznie do tego standardu, ponieważ w treści szkoleń znajduje się wiele odwołań i przykładów wykorzystania tego standardu w konkretnych metodykach, takich jak PRINCE2, Scrum, Ten Step itp. Szkolenia można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe. Adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. W tej kategorii znajdują się cztery szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami (2 lub 3 dni) 
 2. Wprowadzenie do adaptacyjnego zarządzania projektami (2 lub 3 dni) 
 3. Praktyczne podstawy zarządzania projektami dla kadry zarządzającej wyższego szczebla (2 dni)
 4. Zarządzanie projektami dla analityków biznesowych (2 dni)

Szkolenia tematyczne. Bardziej zaawansowane szkolenia rozwijające szczegółowo konkretne obszary wiedzy o zarządzaniu projektami do poziomu zaawansowanego. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń: 

 1. Zarządzanie wymaganiami i zakresem projektu (2 lub 3 dni) 
 2. Harmonogramowanie i zarządzanie kosztami w projekcie (2 lub 3 dni) 
 3. Metoda wartości wypracowanej (1 dzień) 
 4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie (2 lub 3 dni) 
 5. Zarządzanie zespołem projektu (3 lub 4 dni)

Szkolenia warsztatowe. Szkolenia będące symulacją warunków projektowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych oraz cyklu szkoleń tematycznych. W tej kategorii znajdują się trzy szkolenia: 

 1. Symulacja projektu (4 dni) 
 2. Symulacja projektu prowadzonego metodami adaptacyjnymi (4 dni) 
 3. Symulacja projektu inwestycyjnego (4 dni)

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji. Szkolenia stanowiące intensywne przygotowanie do certyfikacji Project Management Institute. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia: 

 1. Przygotowanie do certyfikacji CAPM® (3 lub 4 dni) 
 2. Przygotowanie do certyfikacji PMP® (4 lub 5 dni)