Usługi bankowe

Kluczowym obszarem kompetencji konsultantów CCA Europe.pl z Departamentu PROFILE™ są prace związane z wdrażaniem i rozwojem jednego z najlepszych i najpopularniejszych centralnych systemów bankowych na świecie, wielokrotnie nagradzanego za innowacyjność technologiczną - systemu PROFILE™.

Nasi najlepsi specjaliści legitymują się ponad 15-letnim stażem pracy przy projektach PROFILE™-owych; a zespół, jako jeden z nielicznych na świecie realizował projekty w zakresie aż siedmiu wersji systemu: 4.42, 5.3, 6.2, 6.4, 7.0, 7.2 i 7.5. Doświadczenia obejmują wdrożenia zarówno w Europie (Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Polska) jak i Ameryce (Meksyk) i Azji (Tajlandia, Wietnam). 

W skład portfela naszych usług związanych z systemem PROFILE™ wchodzą prace związane zarówno z aktualizacją, parametryzacją, konfiguracją i rozwojem systemu, integracją z systemami zewnętrznymi jak i tworzenia nowych aplikacji, uzupełniających system bazowy o nowe możliwości. Prowadzimy także szkolenia techniczne i funkcjonalne, prowadzimy audyty i asysty. Zakres kompetencji obejmuje pełny proces wytwórczy oprogramowania od analizy po kodowanie i testowanie. 

Oferujemy dwa główne modele współpracy: 

OUTSOURCING PROJEKTÓW IT 

Przy outsourcingu projektu bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam zlecenie. Dobieramy odpowiednią metodykę i kompletujemy zespół pod projekt. Do realizacji przyjmujemy zlecenia polegające zarówno na wytworzeniu kompletnego systemu wspierającego funkcjonalnie system PROFILE™ (oprogramowanie dodatkowe), jak i takie, w ramach których wykonujemy jedynie część procesu wytwórczego. W obu przypadkach podejmujemy się pełnej integracji  z PROFILE™, zarówno na poziomie bazowym jak i interfejsów; oferujemy też powdrożeniowe wsparcie techniczne.

Nasz zespół dysponuje kompetencjami w zakresie wszystkich obecnie stosowanych standardów zarządzania projektami (PMI, Prince 2, Scrum) oraz prowadzenia projektów informatycznych, od wykorzystania formalnych notacji UML i SysML po metodyki zwinne. 

W każdym realizowanym przez nas projekcie gwarantujemy mobilność, pracowitość i zaangażowanie pracowników oraz odpowiednio dobrane cechy osobowościowe i kompetencje. Od strony formalno-prawnej przenosimy prawa autorskie zgodnie z wymogami projektu. Cały zespół biegle włada językiem angielskim i może realizować projekty w każdym miejscu na świecie. Naszym Klientom oferujemy najlepsze praktyki biznesowe, a potwierdzeniem są sukcesy realizowanych przez nas projektów. 

OUTSOURCING KADRY IT

Oferujemy również wynajem specjalistów do projektu Klienta. Ponieważ kluczem do sukcesu projektu IT są kompetencje zespołu, który go realizuje a wykształcenie świadomego projektanta czy programisty dla systemu PROFILE™ to okres co najmniej 3-5 lat, outsourcing często jest najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem, umożliwiającym realizację projektu. 

Przewagą zespołu CCA nad specjalistami wynajętymi od firmy outsourcingowej jest doświadczenie: globalne, wieloletnie, wielokulturowe i wieloaspektowe. Kompetencje każdego z pracowników zostały zweryfikowane nie w jednym, a w co najmniej kilku dużych (często 3-4 letnich) projektach. Dodatkowym atutem wszystkich konsultantów Departamentu PROFILE™  jest biegłość posługiwania się językiem angielskim oraz umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku,  przy realizacji projektów bardzo różnych geograficznie i kulturowo, od Meksyku po Tajlandię. 

Wysoka kultura osobista i umiejętności naszych specjalistów zostały docenione przez klientów i współpracowników, czego poświadczeniem są referencje i pochlebne opinie. 

 

Aby poznać szczegóły projektu, proszę kliknąć nazwę kraju:

 Map

Portugalia Wielka Brytania Holandia Polska Rosja Włochy Francja Meksyk Tajlandia Wietnam Trynidad i Tobago

Portugalia
Holandia
Włochy
Wielka Brytania
Francja

Polska
Meksyk
Tajlandia
Wietnam
Trynidad i Tobago
Rosja