Zdanie egzaminu ISTQB Certified Tester Foundation Level i uzyskanie najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu otworzyło naszym testerom drogę do kontynuacji projektów zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami i standardami. Gratulujemy!