Zespół analityków zakończył testem szkolenia z obszaru Zarządzania modelowaniem procesów biznesowych. Szkolenie pozwoliło usystematyzować terminologię i semantykę obszaru analizy oraz rozwinąć i ugruntować zagadnienia związane z analizą biznesową. Szkolenie miało na celu zrozumienie niebezpieczeństw nieprawidłowego definiowania procesu end-to-end oraz rozpoznanie, czym różni się biznesowa analiza procesu od analizy techniczno-informatycznej.