CCA Europe.pl Sp. z o.o.
KONTAKT

Tel. (+48) 669-711-113
kontakt@ccaeurope.pl
https://www.ccaeurope.pl
https://www.linkedin.com/company/ccaeurope.pl/

ADRES

ul. Piłsudskiego 13
50-048, Wrocław

Dodatkowe informacje

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000215282
Kapitał zakładowy 100.000 zł
REGON 933015210
NIP 897-16-97-189