CCA Europe.pl Sp. z o.o.

 

Adres

ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
 

 

Dodatkowe informacje

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000215282
Kapitał zakładowy 100.000 zł
REGON 933015210

NIP 897-16-97-189
 

Kontakt

Tel. 669-711-113
https://www.ccaeurope.pl
kontakt@ccaeurope.pl