APLIKACJE WŁASNE

PAYRES
System PAYRES jest rozwiązaniem własnym firmy CCA Europe.pl. Pełni on rolę monitora transakcji płatniczych i kartowych. Jako modułowe i elastyczne rozwiązanie zapewnia klientom m.in. wielokanałowość komunikatów wejściowych/wyjściowych, niezależne przetwarzanie danych oraz możliwość modyfikacji w czasie rzeczywistym.

PAYRES wykorzystuje sprawdzony silnik regułowy Drools, który pozwala na zaawansowaną analizę reguł biznesowych, a także prostą, intuicyjną obsługę systemu. Dzięki swojej konstrukcji opartej na zaawansowanym silniku reguł oraz otwartej, modułowej architekturze PAYRES zapewnia Bankom ponadprzeciętną elastyczność, która pozwala w pełni sprostać rosnącym wymaganiom klientów oraz regulatorów.

Rozwiązanie PAYRES wpisuje się w obecne trendy rynkowe i stawia klienta finalnego w centrum zainteresowania,  stwarzając Bankom nieograniczone możliwości do generowania nowych opcji sprzedażowych. Korzystając z PAYRES, Bank może zwiększyć swoje możliwości:

  • identyfikacji zachowań klientów,
  • zdefiniowania spersonalizowanej oferty produktowej,
  • natychmiastowej interakcji (akcja=reakcja) via SMS, email, telefon, etc.,
  • skuteczności ofert promocyjnych, poprzez produktowe dostosowane do potrzeb klienta (right time, right product, right channel),
  • segmentacji klientów po rodzaju wykonywanych transakcji, lokalizacji, etc. usprawniając proces budowania kampanii marketingowych oraz ofert promocyjnych,
  • optymalizacji produktowej i segmentowej,
  • szybkiego wprowadzanie zmian biznesowych (T2M),
  • zaawansowanego raportowania.

PAYRES z powodzeniem może realizować funkcje i procesy aktywizacji klientów takie jak geomarketing, PFM czy grywalizacja. Zapewniając przy tym ponadprzeciętną przejrzystość i kontrolę nad procesami oraz operacjami zachodzącymi w organizacji. Dzięki PAYRES Twoja organizacja w pro-aktywny, innowacyjny sposób będzie w stanie zaspokoić potrzeby swoich klientów, zwiększy przychody i udziały w rynku, a także będzie mogła lepiej monitorować i kontrolować biznes.
Chętnie przedstawimy Ci więcej możliwości zastosowania i korzyści systemu PAYRES. Skontaktuj się z nami.

PATT
System PATT (Profile Automated Testing Tool) jest narzędziem stworzonym z myślą     o automatyzacji testów dla systemu bankowości centralnej Profile. Jednak jego możliwości znajdują obecnie zastosowanie również w innego rodzaju testach wykonywanych przez CCA Europe.pl Dlatego narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystane do automatyzacji testów innych funkcjonalności czy systemów.

PATT odpowiada głównie za tworzenie, uruchamianie i zarządzanie testami automatycznymi.  Aplikacja posiada przyjazne dla użytkownika GUI, które w pozwala mu na intuicyjną obsługę systemu.

Dzięki PATT, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom alternatywną formę przeprowadzenia testów automatycznych przy wykorzystaniu własnego sprawdzonego rozwiązania.