OUTSOURCING KADRY IT

Outsourcing sprawdzonej kadry specjalistów do projektu Klienta jest obecnie popularną formą współpracy na rynku. Kluczem do sukcesu projektu IT są kompetencje i wiedza zespołu, który go realizuje. Dlatego outsourcing jest niejednokrotnie najbardziej zasadnym strategicznie i ekonomicznie rozwiązaniem, umożliwiającym realizację projektu.

CCA Europe.pl dysponuje w swoim zespole różnorodnością specjalistów IT, co stanowi atrakcyjną propozycją dla wielu instytucji, z którymi współpracujemy.

Przewagą zespołu specjalistów z CCA Europe.pl jest doświadczenie: globalne, wieloletnie, wielokulturowe i wieloaspektowe. Kompetencje naszych pracowników zostały zweryfikowane w co najmniej kilku dużych projektach. Dodatkowym atutem wszystkich konsultantów CCA Europe.pl jest biegłość posługiwania się językiem angielskim oraz umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku, przy realizacji złożonych projektów.

Umiejętności naszych specjalistów zostały docenione przez klientów i współpracowników, czego poświadczeniem są referencje i pochlebne opinie ze zrealizowanych projektów.

Szczegółowe informacje na temat naszej kadry IT oraz ich kompetencji, znajdują się w zakładce Zespół.