Profile

W skład portfela naszych usług związanych z systemem PROFILE™ wchodzą prace związane zarówno z aktualizacją, parametryzacją i konfiguracją systemu, integracją z systemami zewnętrznymi jak i tworzenia nowych aplikacji, uzupełniających system bazowy o nowe możliwości. Zakres kompetencji konsultantów CCA Europe.pl obejmuje pełny proces wytwórczy oprogramowania od analizy po kodowanie i testowanie.

Nasi najlepsi specjaliści legitymują się ponad 15-letnim stażem pracy przy projektach PROFILE™-owych; a zespół, jako jeden z nielicznych na świecie realizował projekty w zakresie aż siedmiu wersji systemu: 4.42, 5.3, 6.2, 6.4, 7.0, 7.2 i 7.5. Doświadczenia obejmują wdrożenia zarówno w Europie (Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Polska) jak i Ameryce (Meksyk) i Azji (Tajlandia, Wietnam).