Szkolenia w dziedzinie zarządzania projektami

Szkolenia w dziedzinie zarządzania projektami opierają się zasadniczo na standardzie Project Management Institute (PMI®) opisanym w różnych publikacjach, w tym przede wszystkim w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Nie ograniczają się jednak wyłącznie do tego standardu, ponieważ w treści szkoleń znajduje się wiele odwołań i przykładów wykorzystania tego standardu w konkretnych metodykach, takich jak PRINCE2, Scrum, Ten Step itp. Szkolenia można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe
Adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. W tej kategorii znajdują się cztery szkolenia:

 1. wprowadzenie do zarządzania projektami (2 lub 3 dni),
 2. wprowadzenie do adaptacyjnego zarządzania projektami (2 lub 3 dni),
 3. praktyczne podstawy zarządzania projektami dla kadry zarządzającej wyższego szczebla (2 dni),
 4. zarządzanie projektami dla analityków biznesowych (2 dni).

Szkolenia tematyczne
Bardziej zaawansowane szkolenia rozwijające szczegółowo konkretne obszary wiedzy o zarządzaniu projektami do poziomu zaawansowanego. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń:

 1. zarządzanie wymaganiami i zakresem projektu (2 lub 3 dni),
 2. harmonogramowanie i zarządzanie kosztami w projekcie (2 lub 3 dni),
 3. metoda wartości wypracowanej (1 dzień),
 4. zarządzanie ryzykiem w projekcie (2 lub 3 dni),
 5. zarządzanie zespołem projektu (3 lub 4 dni).

Szkolenia warsztatowe
Szkolenia będące symulacją warunków projektowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych oraz cyklu szkoleń tematycznych. W tej kategorii znajdują się trzy szkolenia:

 1. symulacja projektu (4 dni),
 2. symulacja projektu prowadzonego metodami adaptacyjnymi (4 dni),
 3. symulacja projektu inwestycyjnego (4 dni).

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji
Szkolenia stanowiące intensywne przygotowanie do certyfikacji Project Management Institute. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia:

 1. przygotowanie do certyfikacji CAPM® (3 lub 4 dni),
 2. przygotowanie do certyfikacji PMP® (4 lub 5 dni).
Szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej

Szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej opierają się zasadniczo na standardzie International Institute of Business Analysis (IIBA®) opisanym w publikacji A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide). W wypadku szkoleń tematycznych stosowane są jednak różne narzędzia, metody, notacje i standardy, które nie są bezpośrednio opisywane w BABOK® Guide. Należą do nich między innymi: UML, BPMN, RIVA, Archimate, Decision Models®, QFD i inne. Szkolenia można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe
Adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie analizy biznesowej. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia:

 1. wprowadzenie do analizy biznesowej dla analityków (2 lub 3 dni),
 2. wprowadzenie do analizy biznesowej dla nieanalityków (2 lub 3 dni).

Szkolenia tematyczne
Bardziej zaawansowane szkolenia rozwijające szczegółowo konkretne obszary wiedzy o zarządzaniu projektami do poziomu zaawansowanego. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych (w szczególności szkolenia Wprowadzenie do analizy biznesowej dla analityków) lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń:

 1. planowanie analizy biznesowej i metody analizy interesariuszy (1 lub 2 dni),
 2. metody wydobywania i dokumentowania wymagań (3 lub 4 dni),
 3. opracowywanie uzasadnienia biznesowego projektu (1 lub 2 dni),
 4. metody walidacji i weryfikacji wymagań i rozwiązania (2 dni),
 5. umiejętności miękkie dla analityków biznesowych (3 lub 4 dni).

Szkolenia warsztatowe
Szkolenia opierające się na warsztatowym wykorzystaniu konkretnych metod i narzędzi. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych oraz niektórych szkoleń tematycznych. W tej kategorii znajduje się sześć szkoleń:

 1. definiowanie architektury procesów biznesowych (1 dzień lub 2 dni),
 2. modelowanie procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN 2.0 (3 lub 4 dni),
 3. praktyczne zastosowanie metody warsztatów wymagań (2 dni),
 4. zastosowanie metody QFD w zarządzaniu wymaganiami (2 lub 3 dni),
 5. modelowanie reguł biznesowych za pomocą metody Decision Models® (2 dni),
 6. wykorzystanie UML w analizie biznesowej (4 lub 5 dni).

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji
Szkolenia stanowiące intensywne przygotowanie do certyfikacji International Institute of Business Analysis. W tej kategorii znajdują się dwa szkolenia:

 1. przygotowanie do certyfikacji CCBA® (3 lub 4 dni),
 2. przygotowanie do certyfikacji CABP® (3 lub 4 dni).
Szkolenia w dziedzinie facylitacji

Szkolenia w dziedzinie facylitacji mają z założenia bardzo praktyczny, warsztatowy charakter. Opierają się one na różnych narzędziach i metodach. Szkolenia te można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

Szkolenia podstawowe
Adresowane do szerokiego grona odbiorców, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdobycia formalnej wiedzy w dziedzinie facylitacji. W tej kategorii znajdują się trzy szkolenia:

 1. podstawy facylitacji (2 lub 3 dni),
 2. podstawy facylitacji dla kierowników projektu (2 lub 3 dni),
 3. podstawy facylitacji dla analityków biznesowych (2 lub 3 dni).

Szkolenia zaawansowane
Szkolenia wykorzystujące na zaawansowanym poziomie konkretne metody lub narzędzia. Stanowią naturalną kontynuację szkoleń podstawowych. Rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie jednego ze szkoleń podstawowych lub odpowiednika takiego szkolenia. W tej kategorii znajduje się pięć szkoleń:

 1. facylitacja sesji decyzyjnych według modelu Kanera (2 dni),
 2. zaawansowane metody facylitacji spotkań i warsztatów (3 dni),
 3. facylitacja sesji planowania strategicznego według modelu Wilkinsona (2 dni),
 4. facylitacja sesji rozwiązywania problemów (2 dni),
 5. metody facylitacji w prowadzeniu szkoleń (2 dni).