Lean Scaling w produkcji oprogramowania

Znalezienie odpowiednich talentów do projektu jest jednym z największych wyzwań stojących dziś przed rozwijającymi się firmami IT. Szybki wzrost zatrudnienia powoduje naturalny spadek produktywności powiększonej organizacji. A gdyby do skalowania podejść w sposób „smart/lean”?

W świecie, w którym korzysta się z dóbr, a nie je nabywa, realizacja wszystkich działań IT przy pomocy zasobów wewnętrznych coraz częściej nie jest już możliwa, ani konieczna. Co zatem można zrobić, aby zwiększyć „moc przerobową” zespołów? I jak przy okazji wspierać szersze cele biznesowe, wyniki finansowe oraz rozwój organizacji? Odpowiedzią jest skalowanie w duchu „lean”, oszczędności i zwinności organizacyjnej. 

Małe jest piękne, ale nadal małe

Firmy software’owe, takie jak CCA Europe, bazują na wysoko wykwalifikowanych zespołach, złożonych z programistów, analityków oraz doświadczonych menedżerów. I nie chodzi o liczby; często okazuje się, że niewielkie zespoły wykwalifikowanych programistów są w stanie opracować innowacyjne i złożone aplikacje w założonych ramach czasowych i budżetowych, zachowując przy tym wysoką jakość kodu. 

Według E. F. Schumachera, który spopularyzował określenie „małe jest piękne”, stawianie na małe zespoły jest kluczowym czynnikiem sukcesu i innowacji w pracach programistycznych. Zastosowanie takiego podejścia pozwoliło nam wykształcić unikalne kompetencje w dziedzinie sektora bankowego. Problem w tym, że rynek wymaga od nas kolejnych specjalizacji. 

Dzisiaj software houses są trochę jak studia filmowe: musimy regularnie dostarczać oprogramowanie na potrzeby różnych projektów. Dlatego coraz częściej firmy technologiczne zorganizowane są niczym produkcja filmowa w Hollywood, oparta na połączeniu ze sobą wysokiej klasy specjalistów, fachowców w swoich dziedzinach. 

W CCA Europe chętnie sięgamy po wsparcie specjalistów dziedzinowych. Outsourcing pozwala na szybkie zwiększanie i zmniejszanie skali w zależności od wymagań projektowych, ponieważ oprócz rozwijania systemów centralnych banków tworzymy również aplikacje front-endowe. Dzięki tym narzędziom nasi klienci mogą wsłuchiwać się w głos rynku i wdrażać zmiany, których oczekują ich odbiorcy. 

Firma otwarta na wymianę 

Firmy IT coraz mniej przypominają zamknięte twierdze, a coraz bardziej lotniska. Nasi pracownicy odprawiani są do kolejnych projektów, a brakujące talenty dołączają do naszego zespołu. Takiego rodzaju wymiana wymaga jednak dużej dojrzałości organizacyjnej.  

Po pierwsze, kluczem do sukcesu są odpowiednie procedury. Jeśli są efektywne, oddelegowany pracownik bardzo szybko może się dopasować do zespołu naszego klienta – i owocnie pracować już od pierwszego dnia. Po drugie, niezbędnym elementem jest kultura organizacyjna. Przy budowaniu takiego „elastycznego” zespołu ludzie powinni być gotowi na nieustanne zmiany. Do tego modelu musi być również dopasowana zarówno polityka firmy, jak i sposób organizacji pracy. 

W toku rekrutacji i onboardingu nowych pracowników CCA Europe mocno akcentujemy umiejętności wspierające skalowalność organizacji. Nasi pracownicy muszą umieć działać w modelu otwartym, tzn. sprawnie wtapiać się w struktury kolejnych organizacji, i takich ludzi zapraszamy do pracy u nas. 

Całkiem niedawno jeden z naszych partnerów wyraził się bardzo pochlebnie o naszej testerce, wskazując nie tylko jej umiejętności techniczne, ale właśnie zdolność adaptacji. Napisał, że nasza testerka, „choć nie była stałym członkiem zespołu, potrafiła doskonale odnaleźć się w nowym środowisku i bezproblemowo wdrożyć się w obowiązujący rytm projektowy, zgodny ze stosowaną metodyką zwinną. Dodatkowo podczas wykonywania testów wykazała się dużą dociekliwością i skupieniem, a swoje wątpliwości i uwagi na bieżąco omawiała z zespołem rozproszonym po całej Polsce, tym samym wykazując się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi”. 

Skalowanie lean: przyszłość IT?

Dla kierownictwa organizacji zajmującej się produkcją oprogramowania największym wyzwaniem jest skalowanie. Możliwość czasowego zwiększenia istniejących zasobów kadrowych umożliwia dostęp do nowej puli talentów, a dzięki temu do zwiększenia ROI i produktywności. Z kolei outsourcing partnerski świetnie sprawdza się w przypadku wzmacniania zespołu o brakujące umiejętności lub odciążania przy większych projektach. Przy okazji takiej wymiany nie tylko optymalizujemy koszty, ale zdajemy egzamin z kultury i dojrzałości organizacyjnej

Od ubiegłego roku działamy w Software Development Association Poland (SoDA), organizacji zrzeszającej ponad 90 firm i ponad 9 tysięcy programistów, która wspiera i rozwija skalowalny model działania. Członkowie SoDA to siły specjalne: organizacja, jako jedyna tego typu w Polsce, prowadzi setki projektów, rozwiązując tysiące problemów w tym samym czasie. Organizacja ta powstała właśnie w duchu zwinności, by firmy z branży IT mogły się nawzajem wspierać, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnie realizować projekty.  

Jak przyznaje Mariusz Walczak, Head of Marketing Committee SoDA, szybkie pozyskanie wykwalifikowanych pracowników na wymagającym rynku IT jest trudne, choć rzadko wszystkie osoby w każdej firmie są zaangażowane w projekt w tym samym czasie. Gdy jedne firmy mają potrzeby, a inne wolne zasoby, wystarczy jedynie je ze sobą skomunikować. Lean Scaling nie jest prosty. Nie da się tego zrobić ad hoc, ponieważ proces wymaga doskonalenia i uczenia się na błędach. Z jednej strony konieczny jest proces, ale z drugiej strony trzeba dopuścić również czynnik improwizacji i adaptacji. Kolejnym kluczowym elementem jest strategiczne partnerstwo, zachodzące w zmiennych konfiguracjach, jakie umożliwia CCA Europe przynależność do SoDA. Dostęp do zasobów zapewniających skalę, ale i siłę płynącą z różnorodności to w obecnej rzeczywistości biznesowej sposób na uzyskanie większej produktywności i lepszej jakości. Jak podkreśla Mariusz Walczak z SoDA, „lepiej współpracować, niż konkurować”.