Credit Agricole Bank Polska


System obsługi kart kredytowych

Dostarczony przez CCA Europe.pl system obsługi kart kredytowych umożliwił obniżenie kosztów utrzymania architektury IT w Credit Agricole Bank Polska. Poszukiwano dostawcy, który opracuje zupełnie nowy system do obsługi kart kredytowych, będący modułem systemu bankowości centralnej opartej na systemie PROFILE. Częścią projektu była również migracja wszystkich danych z tego obszaru do systemu bankowości centralnej. Projekt przyniósł znaczne oszczędności poprzez lepsze i szybsze dostosowanie systemów IT do zmieniających się potrzeb biznesowych.Automatyzacja, integracja i testy automatyczne

Przeprowadzona przez CCA Europe.pl automatyzacja i integracja platformy sprzedażowej Credit GO! usprawniła testowanie tego produktu, zwłaszcza w zakresie regresji oraz walidacji środowisk. Projekt obejmował m.in. kompleksowe przygotowanie przypadków testowych, w tym skryptów automatycznych wybranych zmian wprowadzonych do aplikacji.Testy funkcjonalne i testy regresyjne w Customer Interaction Platform

Autorska aplikacja PATT wspiera testy funkcjonalne i regresji w rozwiązaniu Event-Driven Banking (EDB) do zarządzania relacjami z klientami w czasie rzeczywistym. Jako wieloletni partner biznesowy banku zespół CCA Europe został zaproszony do projektu z zakresu architektury EDB w segmencie Retail. Celem projektu było wykorzystanie komunikatów i zdarzeń w systemie centralnym Profile do zarządzania interakcjami z klientami w czasie rzeczywistym.

 Vietin Bank


Cyfrowa transformacja

Razem z CCA Europe.pl w roli lidera i koordynatora analizy biznesowej największy bank w Wietnamie z powodzeniem przygotował się do trudnego i złożonego projektu cyfrowej transformacji. Ze względu na skalę projektu oraz rozproszenie geograficzne departamentów wyzwaniem fazy analizy biznesowej było opracowanie niestandardowego sposobu dokumentowania wymagań projektowych – warsztatów analitycznych. CCA Europe.pl przyjęła na siebie rolę koordynatora negocjującego komunikację nie tylko między systemami, ale również między członkami 5 międzynarodowych zespołów.