Bankowość w 2023 roku: trendy i wyzwania 

,

Listę priorytetów w bankowości nadal otwiera transformacja cyfrowa, choć celem na 2023 rok jest także zwiększenie wydajności i efektywności. Banki oraz instytucje finansowe liczą też, że cyfrowa transformacja ułatwi im stawienie czoła rosnącej konkurencji ze strony fintechów i pozostałych innowacyjnych graczy. spójność.   

Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań i formułowania oczekiwań co do rozwoju sytuacji w kolejnych miesiącach. Na jakim etapie są instytucje finansowe w procesie transformacji bankowości cyfrowej? Jakie są priorytety transformacji bankowości cyfrowej na rok 2023? Co stoi na przeszkodzie do sprawnej transformacji obszaru back office, a co za tym idzie ulepszenia obsługi i poprawy doświadczeń klientów? Portal The Financial Brand zwrócił się z tymi pytaniami do ekspertów z branży bankowości. 

Dojrzałość cyfrowa banków: w jakim miejscu jesteśmy? 

Automatyzacja procesów i wdrożenie nowoczesnych technologii to szansa na odejście od pracy ręcznej i obniżenie kosztów operacyjnych. Pomaga utrzymać zadowalające marże, zarządzać personelem i kapitałem oraz zachować konkurencyjność na wymagającym rynku. Branża chce dzięki niej ograniczyć koszty i podnieść rentowność.  

Portal The Financial Brand zwraca uwagę na znaczne postępy instytucji finansowych na drodze do transformacji bankowości cyfrowej. Poziom dojrzałości jest jednak zróżnicowany w zależności od wielkości podmiotu, zaangażowania w zmiany i poziomu inwestycji. 

Prymusami są najwięksi gracze. Umiarkowany sukces odnotowały najmniejsze banki i instytucje finansowe, zaś większość firm średniej wielkości (10-100 mld USD) pozostaje w ogonie. 

W portalu Digital Banking Report są dostępne wyniki badań dotyczących poziomu zaawansowania instytucji finansowych w zakresie cyfrowej transformacji bankowości. Tylko 18% ankietowanych podmiotów twierdzi, że ich rozwiązania zostały wdrożone na dużą skalę, a 61% uznało, że częściowo. Niepokojące jest to, że 38% organizacji, które uważały, że wdrożyły rozwiązania do transformacji bankowości cyfrowej na szeroką skalę, nie uzyskało oczekiwanych rezultatów (podobnego zdania było 31% organizacji, które przeprowadziły częściowe wdrożenia). 

W wielu przypadkach brak sukcesu to konsekwencja braku planu, który określałby oczekiwane wyniki. W niektórych sytuacjach zabrakło natomiast odpowiedniego poziomu inwestycji w pożądane rozwiązanie. 

W ankiecie pytano dyrektorów z sektora bankowości o postępy w transformacji cyfrowej bankowości w ciągu ostatniego roku. Największe sukcesy odnotowano w zakresie wsparcia przywództwa w działaniach związanych z transformacją cyfrową (34% respondentów uznało, że postęp był znaczny) oraz w poprawie doświadczenia i zaangażowania klientów (znaczny postęp zdaniem 24% respondentów). Co ciekawe, najniższy poziom zaawansowania wykazano w obszarze przekształcania systemów informatycznych – 60% uznało, że postęp jest umiarkowany (43%) i znaczny (17%).

Optymizmem napawa, że chociaż poprawa w zakresie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji była poniżej oczekiwań, to aż 75% podmiotów stwierdziło, że poczyniło umiarkowane lub znaczące postępy w tym zakresie.

Trendy w cyfrowej transformacji bankowości

W cyfrowej transformacji rok 2023 upłynie pod znakiem spełniania oczekiwań klienta i zwiększenia zaangażowania w bezpiecznym środowisku. Coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i innych urządzeń mobilnych, więc banki koncentrują się na budowaniu strategii mobile first. Optymalizują ofertę pod kątem użytkowników mobilnych: płatności mobilne i funkcje ułatwiające zarządzanie finansami w podróży.

Kolejnym szeroko komentowanym trendem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego – to wciąż duże wyzwanie dla organizacji. Instytucje inwestują w ten obszar, aby zwiększyć bezpieczeństwo cybernetyczne i ograniczyć oszustwa, ale również celem poprawy dokładności i wydajności operacji. Liczą także, że ułatwi to personalizację usług pod kątem klientów. Banki i organizacje finansowe chcą dostarczać klientom rekomendacje produktowe ułatwiające kompleksowe zarządzanie finansami i budżetem.

Liderów globalnych instytucji finansowych poproszono o wskazanie obszarów transformacji bankowości cyfrowej, które będą niezwykle lub bardzo ważne w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. W pierwszej kolejności wymieniano cyberbezpieczeństwo (96%), doświadczenia mobilne (91%), kanały mobilne (87%) oraz dane i analitykę (83%). Coraz więcej transakcji finansowych odbywa się online, więc banki coraz więcej uwagi i energii poświęcają bezpieczeństwu danych i ochronie klientów przed cyberzagrożeniami. Instytucje finansowe inwestują w zaawansowane technologie bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i uwierzytelnianie biometryczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów.

Kolejnym obszarem zainteresowania jest otwarta bankowość. W środowisku otwartej bankowości instytucjom łatwiej jest oferować klientom bardziej innowacyjne produkty i usługi, a także skuteczniej konkurować z fintechami i pozostałymi innowacyjnymi graczami.

Wyzwania na horyzoncie

Ankieta DBR ujawniła najważniejsze wyzwania dla instytucji finansowych, które rozpoczynają cyfrową transformację bankowości:

Opór przed zmianą. Cyfrowa transformacja bankowości oznacza daleko idące zmiany w funkcjonowaniu organizacji, w których muszą się odnaleźć kierownicy i pracownicy. W badaniu oraz w wywiadach przeprowadzonych dla podcastu „Banking Transformed” jednoznacznie wskazywano, że wyzwaniem będzie zaangażowanie całego personelu w zmiany.

Ograniczone zasoby. Problematyczne może się okazać przydzielenie niezbędnych zasobów do wspierania inicjatyw transformacji cyfrowej, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej. Trudności bez wątpienia potęguje skala inwestycji w technologię lub szkolenia.

Stopień złożoności: przestarzałe systemy są często spadkiem po minionych strategiach biznesowych. Trudno je zintegrować z nowszymi technologiami cyfrowymi, co może utrudniać wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych. Wyjściem bywają integracje etapowe, ale te rodzą dodatkowe komplikacje.

Obawy o bezpieczeństwo danych: obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa informacji rosną wraz z wolumenem przetwarzanych danych. Zapewnienie ich bezpieczeństwa jest koniecznością, ale i wyzwaniem towarzyszącym kolejnym działaniom, które organizacje podejmują, wdrażając nowe technologie cyfrowe.

Zgodność z przepisami: instytucje finansowe funkcjonują w gąszczu przepisów i ciągle zmieniających się zasad. Wdrażanie nowych technologii w cyfrowej transformacji bankowości tylko potęguje trudności na tym odcinku.

W świetle wyzwań instytucje finansowe muszą działać strategicznie i podejmować inicjatywę. Przekształcanie środowiska operacji wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych wymaga właściwej diagnozy i przemyślanych działań.

Modele biznesowe pod lupą

Instytucje finansowe ponownie analizują wartość, którą wnoszą na rynek oraz możliwości jej zwiększenia. Modele biznesowe wielu organizacji ulegną w najbliższej przyszłości sporym przeobrażeniom ze względu na transformację bankowości cyfrowej.

Celem jest dotrzymać kroku konkurencji. Ankieta przeprowadzona wśród instytucji finansowych na całym świecie ujawniła jednoznaczny spadek liczby organizacji przekonanych, że za siedem lat będą uniwersalnym graczem (42% obstawia, że będą takim w 2030 roku – obecnie tak widzi się 60%).

Dużą zmianą jest też spodziewany wzrost liczby graczy na otwartej platformie (z 8% do 26% instytucji finansowych w 2030 roku). Takie środowisko oferuje możliwości dywersyfikacji oferty produktowej banków i instytucji finansowych: mogą poszerzyć portfel produktów i usług finansowych o zarządzanie majątkiem i usługi inwestycyjne albo otworzyć się na nowe segmenty klientów.

Należy się również spodziewać niewielkich modyfikacji funkcjonujących modeli biznesowych. Rośnie udział transakcji finansowych realizowanych w sposób cyfrowy, więc banki i instytucje finansowe mogą monetyzować swój cyfrowy know-how w zakresie bankowości mobilnej, otwierania rachunków online czy cyfrowych opcji płatności.

Klient w centrum uwagi

Z wyników przeprowadzonej ankiety wynika, że priorytetem będzie doświadczenie klienta. To ono będzie podstawą ewolucji modeli biznesowych w najbliższej przyszłości. Instytucje finansowe będą dbać o pozytywne doświadczenia klientów poprzez oferowanie spersonalizowanych usług, wartość dodaną, uproszczenie dystrybucji oraz wykorzystanie technologii. Bankowość ma być wygodniejsza i wydajniejsza.

Nie pierwszy raz kluczem do udanej zmiany modelu biznesowego w bankowości okazuje się uważne śledzenie zmieniających się potrzeb i preferencji klientów. Jak zawsze warto też otworzyć się na testowanie nowych możliwości i technologii, które mogą pomóc w utrzymaniu konkurencyjności. I nie zostać w tyle. Jedyną pewną rzeczą jest zmiana.