Broker komunikatów SWIFT MT i MXNasz autorski system, Payres, to niezależna aplikacja umożliwiająca równoległą konwersję komunikatów pomiędzy formatami SWIFT MT i SWIFT MX dla systemów SWIFT, SORBNET2 i TARGET2, zgodnie ze standardem XML ISO 20022.


Payres wspiera aplikacje back office, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Nasz broker komunikatów umożliwia automatyzację obsługi transakcji przesyłanych między aplikacjami back office a sieciami zewnętrznymi.