Kultura data-driven w bankowości

Banki gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych, jednak niewiele z nich podchodzi do nich jak do najcenniejszych aktywów, jakimi dysponują! Trzeba jednak przyznać, że jeśli chodzi o pozyskiwanie istotnych i użytecznych informacji biznesowych ze swoich danych, banki nie maksymalizują ich wartości.

Według raportu Capgemini For Successful Banking Transformation, It’s All About Data ponad 75% dyrektorów banków uważa, że procesy manualne, zdublowane dane i przestarzałe systemy spowalniają przetwarzanie danych. Nie dziwi więc, że tylko 26% banków jest w stanie uzyskać ze swoich zasobów danych odpowiedni poziom wartości. Wierzę, że nie wynika to z ich braku wiedzy, ale z braku odpowiednich rozwiązań IT.

Nowa normalność, nowe wyzwania

Realia pandemii tworzą nowe zasady interakcji banków z klientami, głównie oparte na kontakcie zdalnym. Wraz ze wzrostem interakcji cyfrowych w społeczeństwie coraz ważniejsze jest, aby dane i technologie miały pozytywny wpływ na wzrost wartości banku. Należy również pamiętać, że złe wiadomości rozchodzą się szybciej niż dobre, a negatywne doświadczenia klientów mają znacznie silniejszy wpływ niż pozytywne.

Lepsze zrozumienie konsumenta umożliwia hiperpersonalizacja. Wymaga ona jednak gromadzenia i przetwarzania dodatkowych, szczegółowych danych klienta. Zwiększa to ryzyko związane z ich integracją i zarządzaniem nimi. Jak zapanować nad danymi, aby maksymalnie je wykorzystać, a jednocześnie utrzymać w ryzach?

Autorzy raportu Capgemini proponują kilka kierunków rozwoju, z których trzy wydają mi się szczególnie warte uwagi: po pierwsze zdemokratyzowanie dostępu do danych biznesowych, po drugie przejście na Event-Driven Architecture, a po trzecie wykorzystanie danych do zasilania procesów operacyjnych i obiegów zadań.

Otwarte dane warunkiem rozwoju

Dane są najbardziej elementarnym, a zarazem najważniejszym elementem każdej nowoczesnej aplikacji lub funkcji biznesowej. W ciągu ostatnich dwóch lat kilka globalnych banków stworzyło już programy „demokratyzacji” danych, czyli udostępnienia ich całej organizacji w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Banki, które nadal sztywno ograniczają przepływ danych w obszarze pionu biznesowego lub departamentu, nie mają szans na sukces w zakresie cyfrowej transformacji. 

Demokratyzacja dostępu sprawia, że proces zarządzania danymi jest mierzalny, a same dane – spójne i łatwe do zrozumienia. Otwarte dane dają możliwość lepszej automatyzacji procesu PSK oraz skrócenia procesu onboardingu klienta z tygodni do jednego dnia, lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Tak rodzi się kultura oparta na danych (data-driven culture).

Real-time: Święty Graal „nowoczesnej” bankowości

Kolejnym przyszłościowym kierunkiem rozwoju dla banków proponowanym przez autorów raportu jest przejście na Event-Driven Architecture (EDA). Ruch ten zapewnia bardzo wysoki zwrot z inwestycji, ponieważ usprawnia komunikację między setkami aplikacji bankowych. Dzięki EDA można zyskać podgląd wyników czy skutków zdarzeń biznesowych w czasie rzeczywistym, łatwiej integrować zewnętrzne źródła danych – również te niekonwencjonalne – oraz tworzyć szybsze i prostsze procesy biznesowe. 

EDA umożliwia targetowanie klientów do celów marketingowych i obserwowanie ich nastrojów i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Sprawi, że każdy proces biznesowy będzie mógł się odbywać nie tylko online, ale „tu i teraz”, co pozwoli zmaksymalizować utrzymanie obecnych klientów i przyciągnie nowych.

Dane paliwem procesów operacyjnych

Kolejnym przyszłościowym kierunkiem rozwoju dla banków proponowanym przez autorów raportu jest przejście na Event-Driven Architecture (EDA). Ruch ten zapewnia bardzo wysoki zwrot z inwestycji, ponieważ usprawnia komunikację między setkami aplikacji bankowych. Dzięki EDA można zyskać podgląd wyników czy skutków zdarzeń biznesowych w czasie rzeczywistym, łatwiej integrować zewnętrzne źródła danych – również te niekonwencjonalne – oraz tworzyć szybsze i prostsze procesy biznesowe. 

EDA umożliwia targetowanie klientów do celów marketingowych i obserwowanie ich nastrojów i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Sprawi, że każdy proces biznesowy będzie mógł się odbywać nie tylko online, ale „tu i teraz”, co pozwoli zmaksymalizować utrzymanie obecnych klientów i przyciągnie nowych.

Dane paliwem procesów operacyjnych

Inteligentne podejmowanie decyzji wymaga też wykorzystania narzędzi do przetwarzania danych na wyższym poziomie, również z wykorzystaniem AI. Tylko w ten sposób można połączyć ze sobą informacje i nie tylko zrozumieć samych klientów, ale również wyciągać odpowiednie wnioski na podstawie ich aktywności. Inteligentne wykorzystanie danych dotyczących mikro- i makrokontekstu gospodarczego, ryzyka biznesowego, a także przewidywania prawdopodobnych rezultatów nie jest właściwie możliwe bez wsparcia technologii.

Jednak samo posiadanie skutecznych i wydajnych rozwiązań do zarządzania danymi, do których bank ma dostęp, to nie wszystko. Nie da się wykorzystać wartości danych bez efektywnego modelu operacyjnego. Niezwykle ważne jest określanie priorytetów i zapewnianie bezpiecznego środowiska stymulującego, skracającego czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Takie podejście wymaga stworzenia i przyjęcia kultury ciągłej innowacyjności opartej na danych i napędzanej nimi.

Bez danych nie ma transformacji bankowości

Choć inwestycje w platformy danych i analitykę są ważne, to nie wystarczą. Banki muszą stać się organizacjami inteligentnymi i wystarczająco zwinnymi, aby móc dostosowywać się i reagować na stale zmieniający się krajobraz biznesowy oraz oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów (a także pracowników!).

Rozwiązanie, które inteligentnie wykorzystuje dane bankowe w czasie rzeczywistym, może pomóc bankom wykorzystać „cyfrowe złoto”, jakim są dane. Na tej idei oparty jest nasz autorski system Payres. Porozmawiajmy o rozwiązaniach napędzających kulturę data-driven w bankowości. Zapraszam do kontaktu!