PAYRES


Aktywizuj bankowe dane w czasie rzeczywistym.
Twórz nowe modele biznesowe zgodnie z koncepcją Data Driven Banking.


Payres to autorska aplikacja biznesowa, która umożliwia bankom wykorzystywanie danych przepływających pomiędzy systemem centralnym banku a innymi systemami. Aplikacja aktywizuje dane w czasie rzeczywistym, a jej działanie jest w pełni zautomatyzowane.