Case studies Credit Agricole Bank Polska


Case study: testy funkcjonalne i testy regresyjne w Customer Interaction Platform

Autorska aplikacja PATT wspiera testy funkcjonalne i regresji w rozwiązaniu Event-Driven Banking (EDB) do zarządzania relacjami z klientami w czasie rzeczywistym.


PARTNER BIZNESOWY

Credit Agricole Bank Polska należy do Grupy Credit Agricole, jednej z największych i najbardziej stabilnych grup finansowych na świecie. W Polsce Grupa Credit Agricole jest obecna od 2001 roku, kiedy przejęła 75% akcji LUKAS Banku. Firma zatrudnia ponad 4,5 tys. pracowników.


WYZWANIE

Jako wieloletni partner biznesowy banku zespół CCA Europe został zaproszony do projektu z zakresu architektury EDB w segmencie Retail. Celem projektu było wykorzystanie komunikatów i zdarzeń w systemie centralnym Profile do zarządzania interakcjami z klientami w czasie rzeczywistym.

CCA Europe poproszono o przetestowanie aplikacji będącej częścią autorskiego rozwiązania banku, Customer Interaction Platform (CIP). Rolą testowanej aplikacji – Event Processing Platform (EPP) – jest konwersja komunikatów operacyjnych z systemu centralnego Profile. Po odebraniu komunikatu EPP identyfikuje go i przetwarza w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zadanych reguł biznesowych. Następnie EPP przesyła odpowiedni komunikat do kolejnej aplikacji, Unica, która w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym) wysyła do klienta dopasowaną do danej sytuacji informację o ofercie lub usłudze (właściwy moment, właściwy produkt, właściwy kanał komunikacji).

Pierwszy etap projektu zakładał testy funkcjonalne i regresyjne detekcji komunikatów po stronie systemu Profile i generowania zdarzeń na podstawie predefiniowanych operacji.

Testowano następujące komunikaty:

  • Balance Drop – spadek salda
  • Large Transfer – wysokokwotowy przelew wychodzący
  • Transaction Rejected- odrzucenie transakcji z powodu braku środków
  • High Withdrawal- wysokokwotowa wypłata

Wszystkie wychwycone w systemie źródłowym komunikaty miały zostać zarchiwizowane, a następnie zweryfikowane pod kątem poprawności zdefiniowanych atrybutów.


ROZWIĄZANIE

Testy funkcjonalne zakładały zdefiniowanie przypadków testowych na podstawie przekazanej dokumentacji, przeprowadzenie testów funkcjonalnych i retestów, a następnie przygotowanie raportu i przekazanie wiedzy w formie warsztatu.

W związku ze zmianą w obszarze autoryzacji i księgowania transakcji kartowych testy regresyjne przeprowadzono dla sześciu obszarów biznesowych, w tym operacji kartowych oraz transakcji MoneySend/VisaDirect.

Na 231 wykonanych przypadków testowych zgłoszono 27 krytycznych błędów, 29 o wysokim poziomie ważności, 7 o średnim i 2 o niskim.

Bardzo istotnym elementem testów była korelacja zdarzeń w czasie z uwzględnieniem okien czasowych oraz testy wydajnościowe pozwalające stwierdzić, czy EPP pozwala na wydajny odczyt komunikatów z kolejki wejściowej oraz czy czas przetwarzania komunikatów mieści się w opisanych w założeniach limitach.

Podczas symulacji transakcji kartowych wykorzystaliśmy Profile Automated Testing Tool (PATT) – autorską platformę do tworzenia i uruchamiania testów automatycznych oraz zarządzania nimi, obsługującą system Profile oraz inne systemy niedostępne z poziomu przeglądarki. PATT sprawdził się jako generator masowych transakcji kartowych, symulując komunikację pomiędzy ATM/POS a bankowym systemem core.

Podczas symulacji transakcji kartowych wykorzystaliśmy Profile Automated Testing Tool (PATT) – autorską platformę do tworzenia i uruchamiania testów automatycznych oraz zarządzania nimi, obsługującą system Profile oraz inne systemy niedostępne z poziomu przeglądarki. PATT sprawdził się jako generator masowych transakcji kartowych, symulując komunikację pomiędzy ATM/POS a bankowym systemem core.

W trwającym pięć miesięcy projekcie po stronie CCA uczestniczyli: Project Manager, Test Master oraz troje testerów manualnych o różnych specjalizacjach: płatności krajowe i zagraniczne, kartowe płatności debetowe i kredytowe oraz parametryzacja systemu i obsługa rachunków kredytowych.

W kolejnych fazach projektu, w ramach rozszerzania zakresu zdarzeń i komunikatów obsługiwanych przez platformę CIP, bank planuje wdrożyć i przetestować następujące funkcjonalności:

  • Przelew wychodzący – elixir lub obciążenie rachunku bieżącego o określonym systemie płatności (ELIXIR, EXPRESS ELIXIR, INTERBRANCH, INTERNAL, SEPA, SORBNET, SWIFT);
  • Kody MCC – obciążenia rachunku karty kredytowej lub rachunku bieżącego operacjami kartowymi z wybranymi kodami MCC;
  • PSD2 – wysyłanie żądanie AIS do banku w celu sprawdzenia konta klienta oraz w celu wykonania transakcji na rachunku klienta.