Case studies VietinBank


 Case study: Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja bankowości centralnej


PROFIL KLIENTA

VietinBank jest jednym z największych podmiotów giełdowych w Wietnamie. Obsługuje zarówno klientów prywatnych, jak i korporacyjnych (m.in. PetroVietnam czy Vietnam Electricity). Bank oferuje usługi depozytowe, pożyczkowe, rozliczeniowe, walutowe. Świadczy również usługi finansowe w handlu międzynarodowym i obrocie papierami wartościowymi.


WYZWANIE

W następstwie zmian w strukturze właścicielskiej VietinBank zobowiązał się do zmodernizowania infrastruktury IT oraz głównych systemów informatycznych. Wybrane w ramach tego projektu systemy spotykały się w jednej architekturze po raz pierwszy. Oprócz FIS Profile pełniącego funkcję systemu centralnego VietinBank wdrażał m.in.: TouchPoint (front end dla obsługi oddziałowej, BankFast (eBanking), Eximbills (Trade Finance) oraz Oracle GL (obsługa księgi głównej). Wszystkie te systemy wdrażane były w tym samym czasie, co w znacznej mierze utrudniało ich integrację z systemem centralnym. Wyjątkowo skomplikowanym zadaniem okazała się integracja Oracle GL, aplikacji obsługującej księgę główną z FIS Profile. Oprócz samej integracji należało bowiem zaimplementować w obu systemach nowy plan kont wraz z istotnie zmodyfikowanymi schematami księgowymi.

Ze względu na skalę projektu wyzwaniem fazy analizy biznesowej było uchwycenie koncepcji zmian dostosowujących zagraniczne produkty do lokalnych zasad bankowości. Należało uwzględnić różnice kulturowe, językowe oraz biznesowe. Ponadto prace analityczne prowadzone były we współpracy z analitykami pochodzącymi z różnych krajów, kultur i obszarów biznesowych.


ROZWIĄZANIE

Pierwsza faza projektu polegała na zebraniu oraz udokumentowaniu wymagań dla całej gamy przyszłych systemów VietinBanku, a następnie skonfrontowaniu ich z potrzebami klienta oraz możliwościami systemu PROFILE. Kolejnym etapem było wsparcie analityczne zespołu developerskiego w fazie dostarczania i testowania konkretnych rozwiązań. Tam, gdzie planowane rozwiązania okazywały się nieefektywne pod względem wydajności lub kosztów, eksperci CCA Europe.pl renegocjowali z bankiem i opracowywali rozwiązanie alternatywne. Przykładowo, Oracle GL, aplikacja wprowadzona przez VietinBank jako centralny system księgowy do zarządzania rachunkowością finansową, zastąpił moduł FMS Profile. W tym projekcie integracji zespół CCA Europe.pl z powodzeniem przeprowadził nie tylko analizę biznesową, obejmującą parametryzację planu kont oraz projekt nowych schematów księgowych. Zaprojektowaliśmy również i wykonaliśmy wszystkie niezbędne zmiany programistyczne w systemie FIS Profile oraz zmodyfikowaliśmy interfejs umożliwiający przepływ danych z systemu centralnego do Oracle GL.

Zespół CCA Europe.pl wspierał klienta w przygotowaniu programu szkolenia 15 000 pracowników banku z nowego systemu. Wymagało to przygotowania 200 osób do roli trenera wewnętrznego oraz opracowania zestawu filmów instruktażowych.

Wskaźniki projektu


6 mies. / 8 h dziennie

czas trwania
warsztatów analitycznych


8 - 9

równolegle prowadzonych
warsztatów dziennie


ok. 45000

stron dokumentów
analitycznych


8 - 9

obszarów tematycznych


Po zakończeniu trwającego 4,5 roku projektu VietinBank przeszedł prawdziwą cyfrową transformację. Dogłębne poznanie wszystkich obszarów działalności bankowej i zachodzących tam procesów na poziomie zarządczym poszerzyło natomiast kompetencje całego zespołu CCA Europe.pl, dając nam jednocześnie możliwość zanurzenia w kulturze dalekowschodniej.