Technologia FIS Profile w świecie Digital Banking

,

Integrację Profile z rozwiązaniami opartymi na nowszych technologiach można porównać do przesadzania dojrzałego drzewa. Operacja jest warta zachodu ze względu na liczne korzyści, ale trzeba ją przeprowadzić z należytą ostrożnością. 

FIS Profile to znany od lat system do obsługi bankowości centralnej, jednak jego rola i pozycja w architekturze centralnej banku zmieniła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wyprodukowany w USA system nie dominuje w swojej klasie, jednak został wdrożony na szeroką skalę, zwłaszcza w średniej wielkości bankach. Profile jest ceniony głównie ze względu na dobrze rozwiązaną architekturę relacji Produkt – Klient – Rachunek i niezawodną funkcjonalność przetwarzania transakcji w czasie rzeczywistym. 

Mimo zauważalnego długu technologicznego i konkurencji ze strony innych systemów, Profile nadal stanowi „serce” wielu banków w Europie i na świecie. System w testach wydajnościowych osiągnął wyniki na poziomie ponad 3000 transakcji bankowych online na sekundę w bazie danych 5 milionów rachunków i 2600 transakcji na sekundę w bazie danych 50 milionów rachunków (zobacz szczegóły). Czy warto wymieniać ten system na inny, a jeżeli nie, to jak wykorzystać w pełni jego potencjał? 

Mniej Profile’a w Profile’u

W przeszłości bank decydując się na wdrożenie Profile, opierał architekturę na tym systemie, korzystając prawie wyłącznie z modułów Profile do obsługi poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Oznaczało to, że każdą zmianę prawną czy biznesową należało wprowadzić w ramach parametryzacji lub dostosowania systemu. Niestety tego typu struktura architektury IT w bankowości jest w obecnych, zwinnych czasach nieefektywna. I choć Profile świetnie się sprawdza w procesach bilansowania, przetwarzania transakcji czy naliczania odsetek, to nowe funkcjonalności projektuje się jako zewnętrzne aplikacje. Są one kodowane w popularnych językach, takich jak np. Java, a następnie integrowane z systemem centralnym. Obecnie Profile funkcjonuje najczęściej w takim właśnie modelu. Obsługuje mocno „odchudzony” system centralny, wspierany licznymi zintegrowanymi aplikacjami, których wdrożenie i utrzymanie jest łatwiejsze, szybsze i tańsze. 

Serce bankowości: wymieniać, czy nie wymieniać?

Wśród użytkowników Profile znajdą się tacy, którzy twierdzą, że system jest prosty i intuicyjny, oraz tacy, którzy doceniają jego funkcjonalności, choć podkreślają, że niewielu specjalistów jest w stanie je w pełni wykorzystać. 

Profile najlepiej sprawdza się jako system centralny, jednak ma konkurencję ze strony rozwiązań opartych na nowszych i tańszych w utrzymaniu technologiach. Najbliżsi konkurenci systemu Profile, Temenos Transact oraz Infosys Finacle, są oceniani przez użytkowników na portalu Gartner.com na podobnym poziomie, między 4 a 4,5 punktu na 5 możliwych. 

Wymiana rdzenia bankowości centralnej to skomplikowana operacja. Mniejsze banki mogą przestawić się na nowy system w ciągu 6-12 miesięcy; w większych bankach jest to poważne wyzwanie i często oznacza przenoszenie komponent po komponencie. Stąd duże organizacje, które już korzystają z systemu Profile, raczej nie wymieniają go na inny. Wybierają za to opisany powyżej model hybrydowy, oparty na najnowszej wersji Profile, w duchu lean. Zakłada on okresowe podnoszenie wersji systemu oraz dalsze dostosowywanie go do bieżących potrzeb rynku oraz bieżące prace utrzymaniowe, jak w przypadku naszego klienta, ING (zobacz szczegóły wdrożenia).

Aplikacje biznesowe wspierają system centralny

Jak już wspomnieliśmy, zamiast całkowicie zastępować systemy podstawowe, większość banków woli „obudować” istniejący rdzeń nowymi usługami. Jednak w modelu wykorzystującym aplikacje biznesowe jako odciążenie systemu Profile kluczowa jest nie tylko znajomość nowych technologii. Bez dogłębnej wiedzy na temat zasad działania „serca” banku od strony merytorycznej i technologicznej trudno jest zaprojektować procesy, które zrealizują założone cele biznesowe. 

W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadziliśmy wiele projektów polegających na opracowaniu aplikacji biznesowych, które przejmowały zadania niewystarczającego modułu Profile. Na przykład podczas wdrożenia w VietinBanku zastosowaliśmy na szeroką skalę integrację zewnętrznych aplikacji z Profile, ponieważ wdrażana tam architektura była bardzo rozbudowana. Między innymi zrealizowaliśmy duży projekt integracji Oracle GL, aplikacji obsługującej Księgę Główną, która zastąpiła moduł FMS Profile (zobacz case study).

W przypadku wielu wdrożeń, w których braliśmy udział, banki pracowały nad ulepszeniem swoich kanałów cyfrowych, koncentrując się na podnoszeniu jakości doświadczenia klienta i oferując nowe produkty i usługi. Istniejący rdzeń Profile, na którym pracują, doskonale wykonuje swoje zadanie w strategicznym dla banku obszarze i będzie to robił jeszcze przez wiele lat. Jednak by oferować swoim klientom prawdziwą wartość dodaną, czyli usługi oparte na personalizacji i wykorzystaniu kanałów cyfrowych, banki potrzebują coraz bardziej rozbudowanej architektury IT.

I w tym im właśnie pomagamy.