Webankieta


Wysłuchaj głosu klienta i pracownika. Oferuj rozwiązania bankowe zaprojektowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.


Webankieta to platforma wspomagająca słuchanie głosu klientów (Voice of the Customer) oraz pracowników. Służy do masowego zbierania i analizy opinii w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych narzędzi online. Instytucje finansowe korzystające z tego rozwiązania lepiej rozumieją swoich klientów i są w stanie szybko reagować na ich potrzeby.