Webinar FinTech Connect 2022 | Czy banki są już gotowe na ISO 20022? 

Większość banków jest tylko częściowo gotowa na ISO 20022 – tak wynika z ankiety przeprowadzonej podczas webinaru w ramach konferencji FinTech Connect 2022. Czy możemy szykować się na innowacje w płatnościach, czy raczej grozi nam wdrożeniowe never ending story

Stan prac nad ISO 20022 od dłuższego czasu rozpala sektor bankowy, nie tylko w Polsce. Czy faktycznie nadchodzi rewolucja w zakresie przetwarzania transakcji i płatności, jak zapowiadają niektórzy? Optymizm co do przyszłości przeplata się z obawami o przyziemne aspekty wdrożenia. 

Stan prac nad ISO 20022 był tematem webinaru, zorganizowanego w ramach konferencji FinTech Connect 2022. Wzięli w nim udział eksperci brytyjskich organizacji finansowych, którzy kierują w swoich organizacjach pracami w obszarze wdrożenia ISO 20022: Rachel Hunt, szefowa strategii i rozwoju w Volante Technologies, Joanne Fraser, szefowa pionu transakcji gotówkowych w Standard Chartered oraz David Heron, szef pionu standardów w Pay.UK

Nowy standard skuteczny na tyle, na ile powszechny 

Podczas webinaru rozmówcy podkreślali, że wdrożenie ISO 20022 należy rozumieć jako ukoronowanie długotrwałego wysiłku, który banki podejmują już od dłuższego czasu. Jednak tylko 13% ankietowanych uczestników webinaru stwierdziło, że banki są „w pełni gotowe” na obsługę nowego formatu komunikatów, SWIFT MX, zgodnych z formatem XML. Jedna czwarta uczestników stwierdziła, że ich banki są „w większości gotowe” (25%), a ponad 40%, że są gotowe tylko częściowo (42%). Co ciekawe, aż 21% uczestników webinaru stwierdziło, że banki nie są w ogóle gotowe na działanie w ramach nowego standardu, a 16% nie wie, jakie zmiany należy wprowadzić. 

Jak pokazują wyniki ankiety, wśród banków są zarówno prymusi wdrożenia, jak i przeciętniacy oraz zamykający stawkę maruderzy. Paneliści zgodzili się, że nie stanowi to jednak zagrożenia, o ile sektor będzie konsekwentnie realizował kolejne wymagania ISO 20022. Prędzej czy później każdy bank musi sprostać nowym wymaganiom w zakresie wymiany danych, przetwarzania komunikatów i współpracy systemów. System sprawdzi się – i przyniesie zakładane korzyści – pod warunkiem powszechności wdrożenia. Innymi słowy, sektor bankowy będzie prawdziwie gotowy na ISO 20022 wtedy, kiedy jego najsłabsze ogniwo. 

Jak wykorzystać szansę na innowacyjny skok? 

Goście webinaru stwierdzili, że norma ISO 20022 wymusiła przegląd procedur i systemów bankowych na szeroką skalę. W jego trakcie wiele banków zrozumiało, że nowy standard wymiany komunikatów, jakie niesie ze sobą ISO (SWIFT MX), daje szansę na wprowadzenie innowacji w procesach, komunikacji i współpracy z klientami, zarówno indywidualnymi, jak i firmami. Niejako przy okazji projektów ISO 20022 banki postanowiły postawić sobie szersze, ale bardzo konkretne cele. 

Paneliści podkreślili, że nowa norma stała się przyczynkiem do innowacji i kompleksowego odświeżenia bankowej rzeczywistości. Wskazali także obszary, w których branża dostrzega okazję do głębokich zmian, ulepszeń i optymalizacji. Zdaniem zaproszonych ekspertów są to zarówno procesy wewnętrzne (obieg informacji zarządczej, zarządzanie gotówką czy uzgodnienia księgowe), jak i aspekty branżowe i regulacyjne (sprawozdawczość do organów nadzoru, zapobieganie nadużyciom). Nam zabrakło jednak konkretnych przykładów wykorzystania nowych możliwości, jakie przynosi wdrożenie ISO 20022. Jakie innowacyjne rozwiązania można wprowadzić, wykorzystując potencjał nowego formatu komunikatów? Nasze propozycje zebraliśmy w e-booku „Zobaczyć klienta przez okulary danych”. Więcej o konwersji SWIFT MT do MX dowiesz się z kolei z e-booka „ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku”. 

Eksperci ISO 20022 potrzebni od zaraz! 

Eksperci zwrócili uwagę na jeszcze jedno wyzwanie, z którym przyszło zmierzyć się bankom w kontekście ISO 20022: dostępność zasobów ludzkich. Wymagania techniczne dotyczące nowego standardu, mnogość rynków i obszarów, w których zachodzi zmiana, spowodowały, że banki muszą walczyć o specjalistów. Aby z powodzeniem utrzymać się w stawce zmierzającej do ISO 20022, trzeba zatrzymać albo pozyskać najlepszych ekspertów. Jeżeli potrzebujesz wsparcia niezależnych analityków i wdrożeniowców z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej bankowości, napisz do nas