ISO 20022: jak sobie przetestujesz, tak się zmigrujesz

Świat finansów przechodzi obecnie najgłębszą transformację od czasów wprowadzenia pierwszych systemów centralnych. Platformy płatności natychmiastowych to zupełnie nowa infrastruktura rynkowa, której podstawą jest międzynarodowa norma ISO 20022 Financial Services.

Lepsze dane, nowe możliwości

ISO 20022 to coraz powszechniejszy globalny język komunikatów o płatnościach. Standard ten, bazujący na strukturze XML, umożliwia łatwą wymianę danych we wspólnym, elastycznym standardzie. Używany już przez systemy płatnicze w ponad 70 krajach, w nadchodzących latach stanie się de facto normą dla systemów płatniczych o wysokiej wartości. Tworząc wspólny język i model dla danych dotyczących płatności, ISO 20022 znacząco poprawia jakość danych w całym ekosystemie płatności. Bogatsze i ustrukturyzowane dane otworzą przed użytkownikami systemów płatniczych nowe możliwości, poprawiając jednocześnie zgodność i wydajność transakcji.

ISO 20022 to coraz powszechniejszy globalny język komunikatów o płatnościach. Standard ten, bazujący na strukturze XML, umożliwia łatwą wymianę danych we wspólnym, elastycznym standardzie. Używany już przez systemy płatnicze w ponad 70 krajach, w nadchodzących latach stanie się de facto normą dla systemów płatniczych o wysokiej wartości. Tworząc wspólny język i model dla danych dotyczących płatności, ISO 20022 znacząco poprawia jakość danych w całym ekosystemie płatności. Bogatsze i ustrukturyzowane dane otworzą przed użytkownikami systemów płatniczych nowe możliwości, poprawiając jednocześnie zgodność i wydajność transakcji.

Zegar ISO 20022 już tyka 

Pierwszy etap wprowadzania nowego standardu, czyli konsolidacja systemów TARGET2 i TARGET2-Securities, został przedłużony do listopada 2022 roku. Jednak by zdążyć przed ostatecznym terminem, listopadem 2025 roku, bankowcy już pracują nad zmodernizowaniem wszystkich głównych platform rozliczeniowych na całym świecie. Ze względu na sam wolumen zmian, których doświadczą banki podczas migracji do ISO 20022, skuteczne, wydajne i szybkie testowanie całościowego przetwarzania płatności będzie miało tu kluczowe znaczenie.

W bankowości obszar testowy nie jest zdefiniowany aplikacyjnie, tylko procesowo, w obrębie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset różnych aplikacji. Oznacza to różne kanały klienckie, silnik płatności, liczne systemy filtrowania i monitorowania transakcji oraz oczywiście system centralny. Te banki, które za zmiany zabiorą się jako ostatnie, będą miały do czynienia z niemal ciągłym cyklem zmian, w miarę jak komunikaty płatnicze ISO 20022 zaczną wpływać do całej globalnej sieci SWIFT.

Określając swoją strategię testowania migracji do ISO 20022, banki powinny przede wszystkim wziąć pod uwagę zakres zmian, ponieważ jest on ogromny. Liczba scenariuszy, które będą musiały zatwierdzić, aby uniknąć negatywnych skutków przejścia do ISO 20022 dla klientów i działalności operacyjnej, jest ogromna, szersza niż jakiekolwiek projekty regulacyjne realizowane w ciągu ostatnich 10 lat, w tym SEPA.

ISO 20022: jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy?

Aby naprawdę potwierdzić, że zaprojektowany scenariusz biznesowy sprawdza się w produkcji, banki będą musiały stworzyć wiele wariantów. Niestety, dzisiejsze standardowe frameworki automatyzacji testów nie są w stanie szybko zweryfikować ogromnych ilości zmian w krótkim czasie bez podnoszenia kosztów testów. Jak utrzymać kompleksowe frameworki testowe bez obniżenia ich sprawności? Jakie warianty stworzyć, aby pokryć wszystkie scenariusze biznesowe? Migracja do ISO 20022 nie będzie wymagać jedynie armii testerów, a przede wszystkim zespołu analityków z dogłębną wiedzą dziedzinową, co tłumaczą moi współpracownicy w artykule “Testy aplikacji bankowych: know-how is king!”

Aby sprostać wyzwaniom, związanym z modernizacją systemów płatności w zgodzie z ISO 20022, banki potrzebują rozwiązań, które łączą w sobie wydajność i dokładność w zakresie przetwarzania i analizowania dużej liczby przypadków testowych w krótkim czasie. Obecnie widać globalny wzrost znaczenia testów regresji w postaci automatycznej, ponieważ architektura IT banków dynamicznie się zmienia i musi podlegać ciągłej walidacji w duchu Continuous Integration.

Z myślą o przyspieszeniu pracy testerów, ale także obniżeniu kosztów dla firm, w ostatnim kwartale 2020 zintegrowaliśmy autorską aplikację PATT z jednym z najpopularniejszych rozwiązań do testowania aplikacji webowych, Selenium. Z punktu widzenia użytkownika końcowego integracja umożliwia szeroką walidację systemu, zapewniającą rzetelne odwzorowanie procesu bankowego i  weryfikację poprawnej wymiany komunikatów.

ISO 20022: wyprzedzić terminy, nie tracąc na jakości

Instytucje finansowe na całym świecie zmagają się ze ściśle określonymi terminami wdrożenia wymaganych zmian formatu płatności transgranicznych przed listopadem 2025 roku, przy ograniczonych środkach i wymaganej niezawodności wdrażanych rozwiązań. Jednym ze sposobów radykalnego usprawnienia całego procesu jest przyśpieszenie procesu testowania zmian wymaganych w związku z ISO 20022.

Jeśli potrzebujesz eksperckiego wsparcia w migracji do ISO 20022 do listopada 2025, napisz do nas! Mamy doświadczenie w zaawansowanych projektach testowych, np. komunikatów płatności kartowych dla klientów w Polsce i za granicą. Zobacz nasze case studies.

Oferujemy także konwerter standardów komunikacji jako rozwiązanie zoptymalizowane kosztowo i przynoszące więcej długoterminowych korzyści. W roli takiego konwertera sprawdza się nasz autorski system Payres

Payres to niezależna aplikacja napisana w języku Java. Wspiera ona aplikacje back office, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Nasz konwerter komunikatów umożliwia automatyzację obsługi transakcji przesyłanych między aplikacjami back office a sieciami zewnętrznymi. 

Więcej o tym, jak Payres wspiera migrację do ISO
w duchu Data-Driven Banking znajdziesz w tym e-booku: