Świat finansów przechodzi obecnie najgłębszą transformację od czasów wprowadzenia pierwszych systemów centralnych. Platformy płatności natychmiastowych to zupełnie nowa infrastruktura rynkowa, której podstawą jest międzynarodowa norma ISO 20022 Financial Services.

Lepsze dane, nowe możliwości

ISO 20022 to coraz powszechniejszy globalny język komunikatów o płatnościach. Standard ten, bazujący na strukturze XML, pozwala na łatwą wymianę danych we wspólnym, elastycznym standardzie. Używany już przez systemy płatnicze w ponad 70 krajach, w nadchodzących latach stanie się de facto normą dla systemów płatności o wysokiej wartości. Tworząc wspólny język i model dla danych dotyczących płatności, ISO 20022 znacząco poprawia jakość danych w całym ekosystemie płatności. Bogatsze i ustrukturyzowane dane otworzą przed użytkownikami systemów płatniczych nowe możliwości, poprawiając jednocześnie zgodność i wydajność transakcji. 

Przyjęcie ISO 20022 w systemach płatności głównych walut rezerwowych oznacza, że społeczność finansowa porozumiała się w sprawie ujednolicenia płatności i sprawozdawczości pomiędzy instytucjami finansowymi. Nowy standard wymaga dostosowania bankowej infrastruktury IT, więc w ciągu najbliższych pięciu lat banki staną przed ogromnym wyzwaniem dostosowania procesów wewnętrznych i codziennych operacji tak, by tych zmian nie odczuł klient końcowy. A ponieważ błędy w systemie bankowym mają ogromne konsekwencje, nie tylko wizerunkowe, ale również prawne, poprzeczka niezawodności rozwiązań IT dla bankowości jest ustawiona niezwykle wysoko. Jak więc banki powinny planować testy migracji ISO 20022?

Zegar ISO 20022 już tyka 

Pierwszy etap wprowadzania nowego standardu, czyli konsolidacja systemów TARGET2 i TARGET2-Securities, został przedłużony do listopada 2022 roku. Jednak by zdążyć przed ostatecznym terminem, listopadem 2025 roku, bankowcy już pracują nad zmodernizowaniem wszystkich głównych platform rozliczeniowych na całym świecie. Ze względu na sam wolumen zmian, których doświadczą banki podczas migracji do ISO 20022, skuteczne, wydajne i szybkie testowanie całościowego przetwarzania płatności będzie miało tu kluczowe znaczenie. 

W bankowości obszar testowy nie jest zdefiniowany aplikacyjnie, tylko procesowo, w obrębie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset różnych aplikacji. Oznacza to różne kanały klienckie, silnik płatności, liczne systemy filtrowania i monitorowania transakcji oraz oczywiście system centralny. Te banki, które za zmiany zabiorą się jako ostatnie, będą miały do czynienia z niemal ciągłym cyklem zmian, w miarę jak komunikaty ISO 20022 zaczną wpływać do całej globalnej sieci SWIFT.

Określając swoją strategię testowania migracji do ISO 20022, banki powinny przede wszystkim wziąć pod uwagę zakres zmian, ponieważ jest on ogromny. Liczba scenariuszy, które będą musiały zatwierdzić, aby uniknąć negatywnych skutków dla klientów i działalności operacyjnej, jest ogromna, szersza niż jakiekolwiek projekty regulacyjne realizowane w ciągu ostatnich 10 lat, w tym SEPA. 

Jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy?

Aby naprawdę potwierdzić, że zaprojektowany scenariusz biznesowy sprawdza się w produkcji, banki będą musiały stworzyć wiele wariantów. Niestety, dzisiejsze standardowe frameworki automatyzacji testów nie są w stanie szybko przetestować ogromnych ilości zmian w krótkim czasie bez spirali wzrostu kosztów testów. Jak utrzymać kompleksowe frameworki testowe bez obniżenia ich sprawności? Jakie warianty stworzyć, aby pokryć wszystkie scenariusze biznesowe? Migracja do ISO 20022 nie będzie wymagać jedynie armii testerów, a przede wszystkim zespołu analityków z dogłębną wiedzą dziedzinową, co tłumaczą moi współpracownicy w tym artykule.

Aby sprostać wyzwaniom, związanym z migracją ISO 20022, banki potrzebują rozwiązań, które łączą w sobie wydajność i dokładność w zakresie przetwarzania i analizowania dużej liczby przypadków testowych w krótkim czasie. Obecnie widać globalny wzrost znaczenia testów regresji w postaci automatycznej, ponieważ architektura IT banków dynamicznie się zmienia i musi podlegać ciągłej walidacji w duchu Continuous Integration.

Z myślą o przyspieszeniu pracy testerów, ale także obniżeniu kosztów dla firm, w ostatnim kwartale 2020 zintegrowaliśmy autorską aplikację PATT z jednym z najpopularniejszych rozwiązań do testowania aplikacji webowych, Selenium. Z punktu widzenia użytkownika końcowego integracja umożliwia szeroką walidację systemu, zapewniającą rzetelne odwzorowanie procesu bankowego. Stosując właściwą strategię testowania zmian pod kątem ISO 20022, banki mogą drastycznie skrócić czas trwania cykli testowych, jednocześnie zwiększając gwarancję poprawności wprowadzanych rozwiązań, co pozwoli im poradzić sobie z nadchodzącą falą zmian.