PATT


Testuj kompleksowo rozwiązania IT niedostępne dla klasycznych narzędzi automatyzujących.


PATT to jedyna na świecie natywna platforma do automatyzacji wszystkich aspektów testów FIS Profile. Nasze autorskie rozwiązanie obsługuje również testy automatyczne innych systemów i aplikacji.