Variable Recurring Payments (VRP): wyzwania bankowości szeroko otwartej

Wizja, że bank zajmuje się płatnościami za klienta, jest kusząca. Czy czeka nas era inteligentnych poleceń zapłaty? Technologicznym kluczem do popularyzacji Variable Recurring Payments (VRP) są narzędzia, które umożliwiają zaawansowane zarządzanie danymi płatności.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

  • co daje open banking
  • co to jest VRP
  • jakie są ograniczenia w regulowaniu powtarzających się płatności
  • co to jest sweeping
  • jakie są perspektywy rozwoju hiperpersonalizacji dzięki open banking

Wraz z cyfryzacją wzrosły oczekiwania konsumentów dotyczące bardziej spersonalizowanych i wygodnych produktów i usług. Przełomowa w tym zakresie okazała się technologia bankowości otwartej (open banking). Mówiąc w skrócie, umożliwia ona integrację funkcjonalności bankowości online z usługami zewnętrznymi, umożliwiając zarządzanie finansami z jednego miejsca – bez konieczności przeskakiwania między kilkoma interfejsami.

Jak podaje portal Retail Banker International, od momentu uruchomienia open banking w Wielkiej Brytanii cztery lata temu liczba aktywnych użytkowników bankowości otwartej wzrosła do ponad 5 milionów miesięcznie. Rok 2021 przyniósł rekordowy dotychczas, 60-proc. wzrost liczby nowych klientów, jednak rok 2022 zapowiada się jeszcze lepiej. Wszystko dzięki pojawieniu się Variable Recurring Payments (VRP).

Ulepszone zmiatanie pieniędzy z konta dzięki VRP

Dla wielu konsumentów i małych firm najbardziej znanymi metodami ściągania należności za powtarzające się płatności jest polecenie zapłaty (direct debit) lub zgoda na obciążenie karty (continuous payment authority, CPA). Jednak każda z nich ma swoje ograniczenia, które wymagają od użytkownika określonej dozy nadzoru nad operacjami. 

Wyznaczając polecenie zapłaty (direct debit), musimy zapewnić na wskazanym rachunku w dniu wykonania transakcji wystarczającą ilość dostępnych środków. Bolączką jest to, że musimy ustalić, ile trzeba zarezerwować środków co miesiąc na rachunku. Użytkownicy, którzy nie prowadzą skrupulatnego budżetu, najczęściej szacują tę kwotę i zaokrąglają wzwyż.

W przypadku zgody na obciążenie karty limit karty z reguły rozwiązuje niedogodności poprzedniej metody, ale zwiększa ryzyko, jakie wiąże się z podaniem naszych danych do karty firmie obsługującej płatności. Jeśli nie zadba ona o bezpieczeństwo przechowywania tych danych, hakerzy, którzy uzyskają dostęp do karty, mogą narazić nas na spore straty finansowe. Oczywiście to ryzyko można ograniczyć, ale to wymaga dodatkowych zabiegów i… przestaje być wygodne.

Tu z pomocą przychodzi koncepcja Variable Recurring Payments, czyli zmiennych powtarzalnych płatności. W przeciwieństwie do polecenia zapłaty i zgody na obciążenia karty VRP pozwala klientom na bezpieczne podłączenie upoważnionych instytucji, np. banków czy operatorów, do „inteligentnego” rachunku bankowego, tak aby mogły one dokonywać zmiennych płatności w imieniu właściciela. Użytkownik korzysta z tej funkcjonalności najczęściej za pomocą niezależnej aplikacji od dostawcy płatności.

Inteligencja VRP polega na rozszerzonej definicji sweepingu. Dotychczas operacja ta pozwalała przenosić środki między kontami jednego właściciela, w jednym banku. VRP umożliwia „zmiatanie”, czyli przenoszenie potrzebnych kwot z wielu kont właściciela, w różnych instytucjach finansowych, nie tylko w ramach tego, które obsługuje daną płatność. Dzięki temu aplikacja obsługująca VRP może automatycznie przenosić pieniądze z jednego rachunku właściciela na drugi, np. z rachunku bieżącego na oszczędnościowy lub z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy – w ramach jednego lub wielu banków!

Ta opcja jest szczególnie przydatna wtedy, kiedy na którymś z kont mamy nadwyżkę, a na innym brakuje środków do realizacji płatności. Dzięki VRP system może automatycznie wyrównać brakującą kwotę do ustalonej wysokości, w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry, przy czym nie musimy autoryzować oddzielnie każdej transakcji. W ten sposób unikniemy też dodatkowych opłat za korzystanie z produktów bankowych.

Jaka jest przyszłość VRP?

VRP daje możliwość tworzenia bardzo wygodnych dla użytkownika rozwiązań bankowych, zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i biznesu. Niektórzy wręcz twierdzą, że VRP jest jedną z najbardziej znaczących zmian, jakie wprowadziła technologia open banking. 

Obecne przepisy ograniczają stosowanie VRP raczej do sweepingu, jednak na horyzoncie pojawia się więcej możliwości. Technologia VRP może być wykorzystana do zastąpienia poleceń zapłaty, delegowania wymaganego dyrektywą PSD2 silnego uwierzytelniania (Strong Customer Authentication, SCA), a nawet umożliwienia płatności online za pomocą jednego kliknięcia.

Oznacza to, że operatorzy mogą opracować rozwiązania dla klientów, aby pomóc im w bardziej efektywnym prowadzeniu finansów, a ostatecznie sprawić, by ich pieniądze pracowały ciężej. Klienci będą mogli również korzystać z bardziej płynnych doświadczeń związanych z płatnościami: VRP umożliwiają im uwierzytelnianie powtarzających się płatności za pomocą jednego kliknięcia, eliminując potrzebę ponownego uwierzytelniania lub ponownej autoryzacji każdej transakcji.

Era hiperpersonalizacji już za rogiem

Open banking umożliwia instytucjom finansowym towarzyszenie klientowi w codziennym życiu jako zaufany doradca finansowy. Będąc blisko klienta w czasie wyjazdu na wakacje podczas większych zakupów czy w trakcie wizyty na siłowni, banki mogą go lepiej zrozumieć i zaproponować dopasowane produkty i usługi. Tworzenie doskonałych doświadczeń klienta przekłada się na realne zyski. To także droga do nowych modeli biznesowych, które będą się sprawdzać w warunkach ostrej konkurencji.

Otwarta bankowość nie ogranicza się tylko do sektora finansowego. W miarę jak na rynek będą wchodzić kolejni innowatorzy, będą oni wykorzystywać otwarte dane, aby oferować hiperpersonalizowane produkty i usługi oparte na kontroli konsumentów nad ich własnymi danymi. Jednak aby być gotowym na VRP, trzeba zastosować odpowiednie rozwiązania w zakresie architektury IT.

Przykładem takiego rozwiązania jest nasza autorska aplikacja Payres, która przetwarza w czasie rzeczywistym dane przepływające pomiędzy systemem centralnym banku oraz aplikacjami. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym regułom biznesowym Payres może przechwytywać dodatkowe informacje zawarte w komunikatach płatniczych i uruchamiać pożądane akcje w systemach zewnętrznych. W ten sposób bank może aktywować dodatkowe procesy, stawiając kolejny krok na ścieżce wdrożenia koncepcji open banking.

W modelu bankowości opartej na danych pojawia się morze możliwości dla komplementarnych usług dla klientów. Chcesz omówić rozwiązania dla bankowości wspierające analizę danych w czasie rzeczywistym? Zapraszamy do kontaktu!