NPA ISO 20022: transformacja na Wyspach nabiera tempa

Opublikowana przez Pay.UK dokumentacja techniczna wdrożenia ISO 20022 to kolejne przypomnienie o poważnych, technicznych zmianach. Ich wdrożenie można jednak rozłożyć w czasie. Pomocne okaże się elastyczne rozwiązanie: konwerter komunikatów.  

Międzynarodowa norma ISO 20022 Financial Services przyniosła spore zmiany w sektorze bankowości, również w UK. Wprowadzenie New Payments Architecture (NPA) ułatwi wielu przedsiębiorstwom i klientom w UK kontrolowanie transakcji. Stworzy również szereg możliwości w zakresie innowacji w całym ekosystemie płatności.  

Na początku lipca Pay.UK opublikowało pierwszy zestaw materiałów technicznych dla organizacji wdrażających ISO 20022 i przechodzących na Standard Nowej Generacji dla brytyjskich płatności detalicznych. To ostatni dzwonek dla banków i instytucji finansowych na rozpoczęcie prac nad zmianami w architekturze IT.  

Pierwsza porcja konkretów spodziewanie trudna

Norma ISO 20022 to coraz powszechniej stosowany format komunikatów o płatnościach. Bazuje na strukturze XML i jest wykorzystywany przez systemy płatnicze już w ponad 70 krajach. Wprowadzenie ISO 20022 będzie miało ogromny i głęboki wpływ na zdolność systemów płatniczych do przenoszenia danych dotyczących płatności. Zmieni sposób realizacji płatności oraz przekazywania informacji finansowych.  

Opublikowana przez Pay.UK dokumentacja jest pierwszym zbiorem branżowych materiałów normalizacyjnych. Jak można się było spodziewać, wskazane zmiany są technicznie trudne do wdrożenia. Opublikowane wytyczne są wstępnym, ale ważnym krokiem do wprowadzenia globalnej standaryzacji płatności wielkokwotowych. Banki, które nie są bezpośrednimi uczestnikami CHAPS, mogą na ich podstawie przeprowadzić pierwsze oceny wpływu zmian na procesy wewnętrzne i codzienne operacje. Pay.UK będzie wymagał od swoich partnerów takich samych zmian, jakie dotyczą członków systemu CHAPS. W tym jednak przypadku terminem granicznym jest nie czerwiec 2022, a marzec 2023. Wszystko po to, by klient końcowy nie odczuł negatywnych zmian.  

Epokowe zmiany wymagają właściwego podejścia

Banki stanęły w obliczu ogromnego zakresu zmian. Muszą je wprowadzić, a następnie przetestować, aby uniknąć negatywnych skutków dla klientów i działalności operacyjnej. Skala wyzwania jest ogromna – przewyższa wszystkie projekty regulacyjne realizowane w ciągu ostatnich 10 lat, w tym SEPA. W związku z tym przygotowanie do migracji do nowego standardu ISO 20022 będzie wymagać doświadczonego zespołu IT, w tym analityków z dogłębną wiedzą dziedzinową. Więcej w artykule: “Testy aplikacji bankowych: know-how is king!” 

Na Wyspach panuje pewien sceptycyzm co do możliwości, które przyniesie NPA. Kluczowa grupa interesariuszy zgłosiła niedawno obawy dotyczące kosztów, terminów i trudności związanych z migracją do ISO 20022. W lutym 2021 organ regulacyjny ds. systemów płatniczych wydał dokument konsultacyjny. Poprosił w nim branżę bankową o opinię na temat najlepszego podejścia do zmniejszenia ryzyka związanego z wdrożeniem NPA.  

Instytucje finansowe mogą wdrożyć nowości wymagane w standardzie ISO 20022 na kilka sposobów. Można nabyć rozwiązanie od dostawcy oprogramowania, gdy tylko będzie dostępne. Inną opcją jest opracowanie własnego rozwiązania siłami organizacji. Można też zastosować trzecie podejście – wdrożyć konwerter standardów komunikacji. To rozwiązanie zoptymalizowane kosztowo i przynoszące więcej długoterminowych korzyści. W roli takiego konwertera sprawdza się nasz autorski system Payres.  

Konwerter komunikatów wydłuża deadline

Payres to niezależna aplikacja biznesowa stworzona w języku Java. Umożliwia równoległą konwersję komunikatów pomiędzy formatami MT i MX dla systemów SWIFT, SORBNET2 i TARGET2.  Wspiera aplikacje back office, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Automatyzuje obsługę transakcji przesyłanych między aplikacjami firmowymi a sieciami zewnętrznymi.  

Nasza aplikacja nie tylko „tłumaczy” komunikaty. Umożliwia zautomatyzowane wykorzystywanie danych przepływających pomiędzy systemem centralnym banku a innymi systemami.  

Payres można wykorzystać do zaawansowanych celów raportowych lub uruchamiania różnorodnych reguł biznesowych, które mają skutki w zewnętrznych systemach. Dzięki temu informacje, które dotychczas były jedynie przetwarzane w sposób dwuwymiarowy, zaczynają pracować w wielu płaszczyznach i tworzyć wartość dodaną dla Twojego banku.  

Nowoczesne narzędzie zabezpiecza budżet

Zanim NPA zostanie w pełni wdrożona na Wyspach, może minąć trochę czasu. Trwający obecnie okres przejściowy, w którym obok siebie funkcjonują dwa formaty (MT i MX), to czas na przedefiniowanie logiki systemów w całej infrastrukturze IT. Możliwe, że wszystkie konieczne zmiany nie zamkną się w budżecie jednego roku lub okresu rozliczeniowego. Z pomocą Payres możemy te koszty pomóc rozłożyć na kilka takich okresów, nawet na przestrzeni kilku lat. 


Wdrożenie ISO 20022 to także doskonały moment na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą jeszcze pełniej wykorzystać wartość, jaką niosą dane. Więcej szczegółów w naszym e-booku „ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku”.