NPA ISO 20022: transformacja na Wyspach nabiera tempa

, ,

Opublikowana przez Pay.UK dokumentacja techniczna wdrożenia ISO 20022 to kolejne przypomnienie o poważnych, technicznych zmianach. Ich wdrożenie można rozłożyć w czasie, stosując elastyczne rozwiązanie – broker komunikatów.

Wprowadzenie międzynarodowej normy ISO 20022 Financial Services przyniosło spore zmiany w sektorze bankowości, również w UK. Wprowadzana właśnie New Payments Architecture (NPA) nie tylko ułatwi wielu przedsiębiorstwom i klientom w UK kontrolowanie transakcji, ale także stworzy wiele możliwości w zakresie innowacji.

Na początku lipca Pay.UK opublikowało pierwszy zestaw materiałów technicznych dla organizacji wdrażających ISO 20022 i przechodzących na Standard Nowej Generacji dla brytyjskich płatności detalicznych. Dla banków i instytucji finansowych oznacza to ostatni dzwonek na rozpoczęcie prac nad zmianami w architekturze IT.

Pierwsza porcja konkretów spodziewanie trudna

Norma ISO 20022 to coraz powszechniej stosowany format komunikatów o płatnościach. Bazuje na strukturze XML i jest wykorzystywany przez systemy płatnicze już w ponad 70 krajach. Wprowadzenie ISO 20022 będzie miało ogromny i głęboki wpływ na zdolność systemów płatniczych do przenoszenia danych, zmieniając sposób, w jaki możemy nie tylko realizować płatności, ale także przekazywać informacje finansowe.

Opublikowana przez Pay.UK dokumentacja jest pierwszym zbiorem branżowych materiałów normalizacyjnych. Jak można się było spodziewać, wskazane zmiany są technicznie trudne do wdrożenia. Publikacja, choć na razie wstępna, stanowi ważny krok na drodze do wprowadzenia globalnej standaryzacji płatności wielkokwotowych. W oparciu o upublicznione wytyczne banki, które nie są bezpośrednimi uczestnikami CHAPS, mogą rozpocząć przeprowadzanie pierwszych ocen wpływu zmian na procesy wewnętrzne i codzienne operacje. Pay.UK będzie wymagał od swoich partnerów takich samych zmian, jakie dotyczą członków systemu CHAPS, choć w tym przypadku terminem granicznym jest nie czerwiec 2022, a marzec 2023. Wszystko po to, by klient końcowy nie odczuł zmian w sposób negatywny.

Epokowe zmiany wymagają właściwego podejścia

Zakres zmian, które banki będą musiały wprowadzić, a następnie przetestować, aby uniknąć negatywnych skutków dla klientów i działalności operacyjnej, jest ogromny – szerszy niż jakiekolwiek projekty regulacyjne realizowane w ciągu ostatnich 10 lat, w tym SEPA. W związku z tym przygotowanie do migracji do ISO 20022 będzie wymagać doświadczonego zespołu IT, w tym analityków z dogłębną wiedzą dziedzinową, co tłumaczą moi współpracownicy w tym artykule.

Na Wyspach panuje pewien sceptycyzm co do tego, jakie możliwości przyniesie ostatecznie NPA. Ostatnio kluczowa grupa interesariuszy zgłosiła obawy dotyczące kosztów, terminów i trudności związanych z migracją do ISO 20022. W lutym 2021 r. organ regulacyjny ds. systemów płatniczych wydał dokument konsultacyjny, prosząc branżę bankową o opinię na temat najlepszego podejścia do zmniejszenia ryzyka związanego z wdrożeniem NPA.

Istnieje kilka sposobów na wdrożenie nowości wymaganych w standardzie ISO 20022. Można wdrożyć rozwiązanie od dostawcy oprogramowania, gdy tylko będzie dostępne, lub opracować własne rozwiązanie, wykorzystując zasoby wewnętrzne. Można też zastosować trzecie podejście – wdrożyć konwerter standardów komunikacji jako rozwiązanie zoptymalizowane kosztowo i przynoszące więcej długoterminowych korzyści. W roli takiego konwertera sprawdza się nasz autorski system Payres.

Konwerter komunikatów wydłuża deadline

Payres wspiera aplikacje back office, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Nasz broker komunikatów umożliwia automatyzację obsługi transakcji przesyłanych między aplikacjami back office a sieciami zewnętrznymi.

Nasza aplikacja nie tylko „tłumaczy” komunikaty, ale umożliwia zautomatyzowane wykorzystywanie danych przepływających pomiędzy systemem centralnym banku a innymi systemami.

Payres można wykorzystać do zaawansowanych celów raportowych lub uruchamiania różnorodnych reguł biznesowych, które mają skutki w zewnętrznych systemach. Dzięki temu informacje, które dotychczas były jedynie przetwarzane w sposób dwuwymiarowy, zaczynają pracować w wielu płaszczyznach i tworzyć wartość dodaną dla Twojego banku.

Nowoczesne narzędzie zabezpiecza budżet

Zanim NPA zostanie w pełni wdrożona, może minąć trochę czasu. Możliwe, że wszystkie konieczne zmiany nie zamkną się w budżecie jednego roku lub okresu rozliczeniowego. Z pomocą Payres możemy te koszty pomóc rozłożyć na kilka takich okresów, nawet na przestrzeni kilku lat. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do nadchodzących zmian, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o tym, jak Payres wspiera migrację do ISO
w duchu Data-Driven Banking znajdziesz w tym e-booku: