Testy aplikacji bankowych: w złotym trójkącie wiedzy dziedzinowej

W testach specjalistycznych nie chodzi o to, żeby „przeklikać” aplikację, tylko o to, żeby zapewnić poprawność działania całego procesu. Przydaje się wtedy wiedza dziedzinowa.

George E. P. Box, nazywany „jednym z największych umysłów statystycznych XX wieku”, stwierdził, że odkrywanie tego, co nieoczekiwane, jest ważniejsze niż potwierdzanie tego, co znane.

Stwierdzenie to świetnie podsumowuje odpowiedzialność, jaką biorą na siebie testerzy oprogramowania w bankowości. Czasem nieoczekiwany błąd, który uniemożliwia prawidłowe przetworzenie płatności, może kosztować firmę miliony dolarów.

Aby uniknąć takiej katastrofy, konieczny jest doświadczony zespół wykwalifikowanych testerów. Ale skąd wiadomo, że tester jest wykwalifikowany? A raczej, skąd wiadomo, że ma kwalifikacje, żeby przetestować daną aplikację czy proces, który uwzględnia kilka odrębnych systemów? Okazuje się, że jeżeli chodzi o testowanie specjalistycznych aplikacji, zwłaszcza gdy chodzi o aplikacje BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), bez wiedzy dziedzinowej ani rusz!

Testowanie systemów informatycznych: złoty trójkąt kompetencji

Danny R. Faught z portalu Softwaretestinghelp.com wymienia trzy kategorie kwalifikacji testera oprogramowania: umiejętności testerskie, wiedzę techniczną i wiedzę dziedzinową.

To oczywiste, że każdy tester powinien posiadać podstawowe kompetencje do testowania oraz niezbędną wiedzę techniczną. Jednak w bankowości „należyte przetestowanie aplikacji” jest dużo bardziej złożonym pojęciem niż w innych branżach. Błędy nawet najmniejszych funkcjonalności w systemie bankowym mają ogromne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale również wizerunkowe i prawne. To dlatego poprzeczka niezawodności dla rozwiązań IT w bankowości jest ustawiona niezwykle wysoko.

W odróżnieniu od „klasycznych” aplikacji konsumenckich w bankowości szczególnie potrzebna jest wiedza dziedzinowa, czyli znajomość procesów bankowych: ich przebiegu i wzajemnych zależności między aplikacjami systemowymi. Bez tej wiedzy tester nie będzie w stanie przygotować konkretnego przypadku do testów automatycznych i manualnych właściwie odwzorowujących przebieg sposobu myślenia i działania użytkownika końcowego testowanego rozwiązania, w oparciu o realizację konkretnych procesów biznesowych. Co za tym idzie – nie zadba o sprawdzenie danych przypadków testowych, które decydują o poprawnym funkcjonowaniu aplikacji. Przeczytaj więcej o specyfice testów oprogramowania dla bankowości.

Testy aplikacji bankowych: kto ma know-how, rządzi

Obecnie widać trend zatrudniania do testów oprogramowania ekspertów dziedzinowych. I dobrze. Dlaczego? Tak naprawdę testowanie aplikacji bankowych nie wymaga jedynie armii testerów, a przede wszystkim zespołu analityków z dogłębną wiedzą dziedzinową.

Bez znajomości danego obszaru bankowości cały proces testowania będzie obarczony ogromnym ryzykiem. Chodzi głównie o niekompletność testów, co niestety zostanie szybko i boleśnie zweryfikowane w fazie produkcyjnej. Dogłębna znajomość procesu bankowego i jego powiązań jest konieczna, by móc skrupulatnie przeanalizować zakres zadań i przygotować scenariusze testowe. Tylko przy takim podejściu do testów aplikacji uda się wykryć wszystkie krytyczne błędy systemów informatycznych, zapewniając klientom satysfakcję z usług banku, a pieniądzom bezpieczeństwo.

Jeżeli bank zleca testowanie na zewnątrz, nie zawsze wskazuje z góry, co i jak należy przetestować. Przedstawia często jedynie dokumentację (funkcjonalną bądź techniczną), która nie jest jeszcze tak wystandaryzowana, jak np. dokumentacja techniczna w branży budowlanej. To doświadczeni analitycy muszą opracować cały proces, i to w taki sposób, by zapewnić maksymalne pokrycie przy jak najmniejszych nakładach. Dopiero potem do pracy biorą się testerzy, by na końcu przedstawić wyniki oraz rekomendacje. Więcej o tym, jak zdobyć wiedzę z zakresu testów dla BFSI specjalizacji dziedzinowej, przeczytasz na portalu Softwaretestinghelp.

Outsourcing testów funkcjonalnych: wiedza wartością dodaną

Testerzy dysponujący wiedzą dziedzinową mają lepsze zrozumienie konkretnych procesów biznesowych w danej branży, więc mogą pełniej sprawdzić pokrycie testowanych aplikacji czy procesów. Jedną z branż, w której widać to najlepiej, jest właśnie bankowość. Jednak co zrobić, gdy testerzy ze specyficznymi umiejętnościami w obszarze BFSI są po prostu niedostępni w danym momencie in house?

Outsourcing testów funkcjonalnych do wyspecjalizowanych partnerów nie jest jeszcze popularny w sektorze bankowym. Główną barierą nie są skomplikowane systemy danego banku, a wymogi bezpieczeństwa i regulacje prawne. Nie bez znaczenia jest również pogląd, że wewnętrzny zespół lepiej i dokładniej przygotuje przypadki testowe, a następnie przeprowadzi testy i zaraportuje cały proces. Jednak w przypadku braku odpowiedniej kadry wynajęcie doświadczonego zespołu zewnętrznych testerów jest tańszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem niż zatrudnianie i szkolenie nowych kadr w zakresie testów BFSI. Dziś nowe rozwiązania IT dla bankowości po prostu nie mogą czekać!mami.

Specjalistyczne testy wymagają specjalistycznych narzędzi do testowania. W CCA mamy do dyspozycji autorskie narzędzie: PATT, jedyną na świecie natywną platformę do testów automatycznych FIS Profile. Nasze autorskie rozwiązanie obsługuje również testy automatyczne innych systemów informatycznych i aplikacji. By zwiększyć poziom automatyzacji, dodatkowo zintegrowaliśmy PATT z Selenium.

Potrzebujesz wsparcia przy fazie analitycznej lub wykonawczej testów? Szukasz doświadczonego partnera biznesowego do testów funkcjonalnych dla bankowości? Zapraszamy na 30-minutową, niezobowiązującą rozmowę z naszym CEO, Jackiem Nowakiem.