Bankowość w modelu data driven? Banki już czerpią korzyści! 

Podejście data driven to wzrost efektywności pracy. Horyzontalna organizacja danych musi zająć miejsce pionowych silosów. Zyskujesz zwiększoną skuteczność podejmowania decyzji, widoczne efekty w obsłudze klienta, oszczędności czasowe oraz satysfakcję pracowników.  

Ostatnia dekada była burzliwym okresem dla banków na całym świecie. Trudne warunki rynkowe, zmiany regulacyjne, wymagające zachowania konsumentów oraz rosnące powodzenie sztucznej inteligencji i nowych technologii finansowych wymusiły zmiany. Dotyczy to zwłaszcza pracowników sprzedaży i obsługi transakcji FICC. Przez szereg organizacji przetoczyła się fala zwolnień w obliczu słabych wyników. Banki zostały zmuszone do robienia więcej za mniej, a oczekiwania klientów wzrosły.  

Podejście data driven: koniec silosów 


W 2021 roku JP Morgan przeprowadził wśród 260 traderów w Stanach Zjednoczonych badanie “The e-Trading Edit: Insights from the inside”. Prawie jedna czwarta pytanych specjalistów wymieniła wydajność pracy jako główne wyzwanie handlowe. Z kolei 12% jako główne wyzwanie wskazało pracę zdalną. Natomiast w raporcie “Top Strategic Technology Trends for 2022” autorstwa Gartnera poświęconym najważniejszym trendom technologicznym na rok 2022, została uznana jednym z trzech priorytetów dla CEO, tuż za wzrostem biznesowym i digitalizacją.  

Autorzy raportu Gartnera podkreślają, że wśród firm panuje zgoda, że dane mają kluczową rolę. Problem leży w możliwościach interpretacji danych: są one uwięzione w poszczególnych aplikacjach (silosach) i nie są efektywnie wykorzystywane. Pełną i swobodną integrację danych między platformami i użytkownikami umożliwia architektura w duchu data fabric. O tym, jak skutecznie i sprawnie połączyć dane z różnych aplikacji pisaliśmy w naszym artykule na temat Zarządzania reklamacjami w bankowości.  

Organizacja data driven ujmuje dane horyzontalnie i korzysta z nich dzięki wbudowanym rozwiązaniom analitycznym. Prawdziwa wartość dodana jest wtedy, gdy dane wykorzystywane są w większej ilości, podlegają wymianie na inne oraz gdy poprawia się ich jakość. Jak zauważa Gartner, takie podejście pozwoli organizacji zoptymalizować zarządzanie danymi nawet o 70%. Ogromny potencjał wykazują innowacyjne narzędzia analityczne oraz rozwiązania w duchu data fabric. Do 2024 roku zwiększą czterokrotnie efektywność wykorzystania danych, zmniejszając jednocześnie o połowę liczbę zadań związanych z zarządzaniem danymi przez człowieka.  

Bank Horizon: dane na wyciągnięcie ręki 


Średniej wielkości amerykański Horizon Bank chciał rozwiązać ciągnący się od lat problem zarządzania relacjami z klientami. Infrastruktura danych w systemach CRM banku nie sprzyjała sprawnemu zarządzaniu relacjami z klientami. Przede wszystkim potrzebne były rozwiązania umożliwiające integrację danych, przechowywanych w wielu bazach danych, hurtowniach danych i innych repozytoriach. Ograniczało to wykorzystanie pełnego zakresu i głębi własnych zasobów informacyjnych banków, co przekładało się na osłabienie sprzedaży, marketingu, analityki i obsługi klienta, a przez to obniżenie zysku banku.  

Bank Horizon postanowił stworzyć własne rozwiązanie CRM, skupiając się na uporządkowaniu danych. Połączył różne repozytoria i uporządkował dane, by można było je wprowadzać do odpowiednich obszarów aplikacji. Wprowadzenie automatyzacji i uproszczenie infrastruktury IT znacznie usprawniło środowisko obliczeniowe i analityczne firmy. O tym, że lepsze dane to lepsza konkurencyjność pisaliśmy w naszym artykule poświęconym nowym możliwościom ISO 20022.  

Dzisiaj zagregowane dane dają 360-stopniowy obraz informacji o kliencie, w tym dane behawioralne, wspomagane algorytmami uczenia maszynowego. Zautomatyzowane pulpity nawigacyjne generują codziennie raporty z wielu źródeł, zastępując arkusze kalkulacyjne. Bank może teraz uzyskać bardzo szczegółowe informacje i podejmować działania w oparciu o jasne, dokładne dane, co wcześniej nie było możliwe. Menedżerowie Horizon mają wgląd w dane systemowe wszystkich jednostek biznesowych, a niektóre z raportów tworzonych przez nowy system trafiają automatycznie do kierownictwa wyższego szczebla, w tym do dyrektora generalnego.  

Jak pokazuje przykład Horizon bank, kluczem do nowego, superwydajnego modelu operacyjnego jest skupienie się na zwiększeniu produktywności każdego pracownika. Efektywność pracy poprawia się, gdy pracownik ma łatwy dostęp do danych, analityki i dysponuje narzędziami, które pozwolą mu skoncentrować się na właściwym kliencie, we właściwym czasie i udzielić mu właściwych rekomendacji. Organizacja data driven może w tym skutecznie pomóc.  

Data-driven banking… bez rozbijania banku 


Banki stają się coraz mniejsze, coraz zwinniejsze i starają się nadążyć za innowacjami i potrzebami klientów. Zwiększona efektywność pracy, rozszerzona oferta usług i lepsze zrozumienie konsumenta są możliwe tylko dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych wolumenowych. Dopiero dobrze działające procesy w duchu data driven banking oraz odpowiednie szkolenia mogą spowodować, że pracownicy staną się bardziej efektywni. Chodzi nie tylko o ograniczenie liczby powtarzalnych zadań, ale o zwiększenie satysfakcji z obowiązków. Narzędzia, które usprawniają analizę danych, pozwalają pracownikom na prawdziwą i rzetelną opiekę nad klientem w oparciu o jego potrzeby. Tak zmotywowany pracownik może stać się prawdziwym ambasadorem banku!  

Organizacja data driven niesie za sobą wyzwania. Na szczęście istnieją innowacyjne i przyjazne dla użytkownika technologie, które pozwalają wykonywać te same funkcje bardziej efektywnie i za ułamek kosztów. Umożliwiają one bankom nie tylko zwiększenie wydajności operacyjnej i optymalizację data governance (zarządzania danymi), ale także poprawę customer experience. Na tej idei oparty jest nasz autorski system Payres. Nasze rozwiązanie inteligentnie aktywizuje i wykorzystuje dane wolumenowe w czasie rzeczywistym. Payres sprawdza się także jako konwerter komunikatów MT/MX, wspierający wdrożenie zmian wymaganych w ISO 20022. Więcej w tym ebooku: ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku.  

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę instytucji finansowych, które nadal korzystają z komunikatów ISO 15022, w okresie przejściowym 2022-2025 banki będą musiały obsługiwać zarówno format MT, jak i MX. By samemu nie wykluczyć się z sieci komunikacyjnej SWIFT, a tym samym nie utracić możliwości rozliczania przelewów transgranicznych, banki mogą sięgnąć po rozwiązanie doraźne – konwerter komunikatów