Efektywność pracy banku w modelu data-driven: przewróć architekturę!

, ,

Lepsza efektywność pracy to jeden z rezultatów “przewrócenia” architektury bankowej IT z pionowych silosów do horyzontalnej data fabric. Efektem jest zwiększona skuteczność i lepszy customer experience i satysfakcja pracowników.

Ostatnia dekada była burzliwym okresem dla banków na całym świecie. Trudne warunki rynkowe, zmiany regulacyjne i rosnące powodzenie nowych technologii finansowych spowodowały zmiany zwłaszcza na stanowiskach sprzedaży i obsługi transakcji FICC. W wielu organizacjach nowe regulacje spowodowały falę zwolnień w obliczu słabych wyników. Banki zostały zmuszone do robienia więcej za mniej, a oczekiwania klientów wzrosły.

Nowe podejście do architektury danych: silosy vs. struktura

Badanie przeprowadzone w 2021 roku przez JP Morgan wśród 260 traderów w Stanach Zjednoczonych wykazało, że prawie jedna czwarta respondentów wymieniła wydajność pracy jako główne wyzwanie handlowe. Z kolei 12% jako główne wyzwanie wskazało pracę zdalną. Z kolei w raporcie Gartnera poświęconym najważniejszym trendom technologicznym na rok 2022, efektywność pracowników została uznana jednym z trzech priorytetów dla CEO, tuż za wzrostem biznesowym i digitalizacją.

Jak stwierdzają autorzy raportu Gartnera, wartość danych widać jak nigdy dotąd, jednak często pozostają one uwięzione w poszczególnych aplikacjach (silosach). Oznacza to, że nie są efektywnie wykorzystywane. Pełną integrację danych między platformami i użytkownikami, a co za tym idzie, ich udostępnianie tam, gdzie są potrzebne, umożliwia architektura w duchu data fabric. Takie horyzontalne ujęcie danych pozwala ustalić jakie dane są wykorzystywane dzięki wbudowanym rozwiązaniom analitycznym. Prawdziwa wartość dodana polega na zdolności do wydawania rekomendacji dotyczących wykorzystania większej ilości danych, ich wymiany na inne oraz poprawy ich jakości. Jak zauważa Gartner, takie podejście pozwoli zoptymalizować zarządzanie danymi nawet o 70%. Do 2024 roku wdrożenia rozwiązań w duchu data fabric zwiększą czterokrotnie efektywność wykorzystania danych, zmniejszając jednocześnie o połowę liczbę zadań związanych z zarządzaniem danymi przez człowieka.

Bank Horizon: dane na wyciągnięcie ręki

Średniej wielkości amerykański Horizon Bank chciał rozwiązać ciągnący się od lat problem zarządzania relacjami z klientami. Infrastruktura danych w systemach CRM banku nie sprzyjała sprawnemu zarządzaniu relacjami z klientami. Przede wszystkim brakowało funkcji integracji danych, przechowywanych w wielu bazach danych, hurtowniach danych i innych repozytoriach. Ograniczało to wykorzystanie pełnego zakresu i głębi własnych zasobów informacyjnych banków, co przekładało się na osłabienie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, a przez to obniżenie zysku banku.

Bank Horizon postanowił stworzyć własne rozwiązanie CRM, skupiając się na uporządkowaniu danych. Połączył różne repozytoria i uporządkował dane, by można było je wprowadzać do odpowiednich obszarów aplikacji. Wprowadzenie automatyzacji i uproszczenie infrastruktury IT znacznie usprawniło środowisko obliczeniowe firmy.

Dzisiaj zagregowane dane dają 360-stopniowy obraz informacji o kliencie, w tym dane behawioralne, wspomagane algorytmami uczenia maszynowego. Zautomatyzowane pulpity nawigacyjne generują codziennie raporty z wielu źródeł, zastępując arkusze kalkulacyjne. Bank może teraz uzyskać bardzo szczegółowe informacje i podejmować działania w oparciu o jasne, dokładne dane, co wcześniej nie było możliwe. Menedżerowie Horizon mają wgląd w dane systemowe wszystkich jednostek biznesowych, a niektóre z raportów tworzonych przez nowy system trafiają automatycznie do kierownictwa wyższego szczebla, w tym do dyrektora generalnego.

Jak pokazuje przykład Horizon bank, kluczem do nowego, super wydajnego modelu operacyjnego jest skupienie się na zwiększeniu produktywności każdego pracownika. Efektywność pracy poprawia się, gdy pracownik ma do dyspozycji dane i narzędzia, które pozwolą mu skoncentrować się na właściwym kliencie, we właściwym czasie i udzielić mu właściwych rekomendacji.

Data-driven banking… bez rozbijania banku

Banki stają się coraz mniejsze, coraz zwinniejsze i starają się nadążyć za innowacjami. Jednak zwiększona efektywność pracy i lepsze zrozumienie konsumenta nie jest możliwe bez gromadzenia i przetwarzania danych wolumenowych. Dopiero dobrze działające procesy w duchu data-driven banking oraz odpowiednie szkolenia mogą spowodować, że pracownicy staną się bardziej efektywni. Chodzi nie tylko o ograniczenie liczby powtarzalnych zadań, ale do zwiększenia satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Narzędzia, które usprawniają analizę danych, pozwalają pracownikom na prawdziwą i rzetelną opiekę nad klientem w oparciu o jego potrzeby. Tak zmotywowany pracownik może stać się prawdziwym ambasadorem banku!

Dla wielu banków przekształcenie się w organizację data-driven jest bardzo trudne. Na szczęście istnieją innowacyjne i przyjazne dla użytkownika technologie, które pozwalają wykonywać te same funkcje bardziej efektywnie i za ułamek kosztów. Umożliwiają one bankom nie tylko zwiększenie wydajności operacyjnej, ale także poprawę customer experience. Na tej idei oparty jest nasz autorski system Payres. Nasze rozwiązanie inteligentnie aktywizuje i wykorzystuje dane wolumenowe w czasie rzeczywistym. Payres sprawdza się także jako konwerter komunikatów MT/MX, wspierający wdrożenie zmian wymaganych w ISO 20022. Więcej w tym ebooku: ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku.

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę instytucji finansowych, które nadal korzystają z komunikatów ISO 15022, w okresie przejściowym 2022-2025 banki będą musiały obsługiwać zarówno format MT, jak i MX. By samemu nie wykluczyć się z sieci komunikacyjnej SWIFT, a tym samym nie utracić możliwości rozliczania przelewów transgranicznych, banki mogą sięgnąć po rozwiązanie doraźne – konwerter komunikatów.