Szybka ścieżka do ISO 20022: postaw na inteligentny konwerter komunikatów ISO MT/MX 

,

Instytucje na całym świecie mają czas do 2025 roku, żeby dostosować swoją infrastrukturę IT do obsługi nowego formatu komunikatów płatności – MX. W procesie zmian warto postawić na rozwiązanie, które jest czymś więcej niż konwerterem. 

W marcu 2023 globalna infrastruktura płatnicza weszła w nowy wymiar. Systemy płatnicze obsługujące transakcje wysokokwotowe zaczęły przyjmować informacje transakcyjne w nowym standardzie, MX, zgodnym z ISO 20022.  

Jak podaje firma badawcza Celent, banki można podzielić na kilka grup pod względem gotowości do migracji i stopnia zaawansowania prac. Są wśród nich liderzy, którzy do marca 2023 wykonają więcej niż niezbędne minimum prac. Druga grupa to ci, którzy co prawda zdążą na czas osiągnąć gotowość do obsługi nowego komunikatu, ale tylko na niezbędnym poziomie (eksperci Celent uważają, że większość przebadanych przez nich banków zalicza się do tej kategorii). Więcej szczegółów w naszym e-booku „ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku”. 

Trwający obecnie okres przejściowy, w którym obok siebie funkcjonują dwa formaty (MT i MX), to czas na przedefiniowanie logiki systemów w całej infrastrukturze IT. Jest to także doskonały moment na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą jeszcze pełniej wykorzystać wartość, jaką niosą dane. 

Nowy standard, nowe wyzwania dla IT ruchu ręką 

Migracja ze starszego standardu FIN „MT” do bogatego w dane standardu XML „MX” w środowisku przetwarzania płatności typu „many-to-many” ma potrwać do 2025 roku. W tym czasie nie tylko banki, ale także inne instytucje finansowe muszą przystosować swoją infrastrukturę IT do obsługi nowego standardu. O kalendarzu migracji pisaliśmy w tym wpisie: „ISO 20022: jak sobie przetestujesz, tak się zmigrujesz”. 

Przejście z MT na MX, choć jest korzystnym krokiem dla wszystkich uczestników łańcucha płatności transgranicznych, niesie ze sobą pewne komplikacje – zwłaszcza w świetle znaczących różnic między komunikatami XML i FIN. Na czym polega konwersja komunikatów w formacie MT? Technikalia te omówiliśmy szczegółowo na naszym blogu: „Konwersja komunikatów MT/MX: parlez vous ISO 20022?”. 

Przejście z starego formatu na nowy będzie wymagało od banków sporo pracy, a nawet wdrożenia pewnych tymczasowych rozwiązań do czasu zakończenia migracji. Czy konieczność rozbudowywania systemów centralnych jest nieunikniona? Czy można jakoś obejść te utrudnienia i zyskać więcej czasu na dokończenie prac wdrożeniowych?

Sprawna konwersja komunikatów potrzebna „na już” 

Istnieje kilka sposobów na wdrożenie nowości wymaganych w nowym standardzie. Możesz wdrożyć gotowe rozwiązanie od zewnętrznego dostawcy oprogramowania lub opracować własne rozwiązanie, wykorzystując zasoby wewnętrzne. Możesz też zastosować trzecie podejście – wdrożyć konwerter MT/MX jako rozwiązanie zoptymalizowane kosztowo i przynoszące więcej długoterminowych korzyści. W roli takiego konwertera sprawdza się nasz autorski system – Payres. 

Payres to niezależna aplikacja stworzona w języku Java. Umożliwia równoległą konwersję komunikatów pomiędzy formatami MT i MX dla systemów SWIFT, SORBNET2 i TARGET2. 

Payres wspiera aplikacje back officebanków, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Nasz konwerter komunikatów umożliwia automatyzację obsługi transakcji przesyłanych między aplikacjami back office a sieciami zewnętrznymi, zwiększając ich wydajność. 

W przeciwieństwie do zwykłych konwerterów SWIFT MT/MX nasza aplikacja nie tylko „tłumaczy” komunikaty płatnicze, ale umożliwia też zautomatyzowane wykorzystywanie danych przepływających pomiędzy systemem centralnym banku a innymi systemami. Zobacz więcej na stronie poświęconej naszej nowej usłudze: „Konwerter ISO 20022 XML SWIFT”. 

Konwerter Payres można wykorzystać do zaawansowanych celów raportowych lub uruchamiania różnorodnych reguł biznesowych, które mają skutki w zewnętrznych systemach. Dzięki temu informacje, które dotychczas były jedynie przetwarzane w sposób dwuwymiarowy, zaczynają pracować w wielu płaszczyznach i tworzyć wartość dodaną dla Twojego banku. 

Payres sprawdza się również jako konwerter komunikatów MT/MX dla systemów ERP w księgowości korporacyjnej. Nasza aplikacja łatwo integruje się z firmowym ERP za pomocą API. Więcej o wyzwaniach, jakie migracja do ISO sprawia korporacyjnym działom IT, przeczytasz w artykule „Konwerter MT/MX dla ERP: koło ratunkowe dla księgowości korporacyjnej”. 

Bogatsze dane, więcej możliwości 

Co dla branży finansowej oznacza przejście na standard MX? Nowy „język komunikacji” międzybankowej umożliwia przenoszenie znacznie większej ilości ustrukturyzowanych danych płatności. Wprowadza również standaryzację w różnych rodzajach płatności. 

Dodatkowe informacje zawarte w komunikacie zgodnym z ISO 20022 mogą być wykorzystane do ułatwienia śledzenia w czasie rzeczywistym komunikatu płatniczego w wielu bankach i systemach płatniczych. Kolejną zaletą jest możliwość włączenia dodatkowych szczegółów płatności i referencji, co jeszcze bardziej zmniejszy ryzyko wystąpienia błędów.  

Co więcej, wykorzystując dodatkowe dane w komunikacie MX, banki będą mogły opracować lepsze, bardziej spersonalizowane usługi, np. przełączanie klienta między różnymi kanałami płatności. Także usługi dla przedsiębiorstw – w segmentach B2C, B2B i C2B – zyskają dzięki większej przejrzystości i większej ilości informacji pomiędzy płatnikiem a odbiorcą. 

Nie tylko techniczna migracja 

Jak widać, przejście na ISO 20022 to znacznie więcej niż tylko techniczna migracja. To okazja do przyjrzenia się od nowa całemu mechanizmowi przetwarzania płatności oraz ustalenia, w jaki sposób stworzyć wartość dodaną dla klientów, w oparciu o wymianę danych. Warto, żeby z tej okazji skorzystała każda instytucja finansowa. 

Aby w pełni wykorzystać potencjał globalnych zmian, banki mogą potraktować przejście na format MX jako katalizator do przekształcenia nie tylko procesu przetwarzania płatności, ale również szerszej oferty usług – na podstawie dodatkowych informacji przechwyconych na nowe sposoby. 

W CCA Europe mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych migracji, od etapu analizy przez prace wdrożeniowe aż po testy manualne i automatyczne.  Dotychczas zoptymalizowaliśmy rozwiązania dla największych graczy rynku płatności takich jak ING czy Credit Agricole. Jeśli potrzebujesz doradztwa w dostosowaniu swojej architektury IT do standardu ISO 20022, skontaktuj się z nami!