Konwerter MT/MX dla ERP: koło ratunkowe dla księgowości korporacyjnej

Jeżeli korporacyjne systemy back office nie przejdą aktualizacji na czas, przed wdrożeniem ISO 20022, w dużych firmach może dojść do katastrofalnych zatorów płatniczych. Jaki konwerter komunikatów zastosować dla systemów ERP?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

  • Jakie wyzwania dla świata rozliczeń niesie ISO 20022
  • Na czym polega wyzwanie dla korporacyjnych systemów ERP
  • Jakie aktualizacje trzeba wprowadzić przed listopadem i co się stanie, jeżeli ERP nie będzie gotowy
  • Jakie niskokosztowe rozwiązanie pozwoli zachować płynność rozliczeń korporacyjnych

Od listopada 2022 roku wchodzi w życie nowy format przelewów transgranicznych. Zgodnie z normą ISO 20022 obowiązującym formatem wymiany informacji nie będzie już doskonalony od lat MT. Jego następca format MX bazuje na strukturze XML i umożliwia wymianę danych we wspólnym, elastycznym standardzie. 

Nowy standard komunikatów ISO20022 umożliwi kontrolę i przejrzystość w rozliczeniach międzynarodowych. Tworząc wspólny język i model dla danych płatności, ISO 20022 znacząco poprawia kontrolę nad legalnością transakcji i zwiększa ich wydajność. Klienci korporacyjni również odniosą ogromne korzyści. W końcu zyskają możliwość dodawania do płatności dodatkowych informacji, które usprawnią prognozowanie i uzgadnianie przepływów pieniężnych w każdej płatności.

Jednak droga do uzyskania korzyści wiąże się z ogromnym nakładem pracy, nie tylko dla banków, ale także dla korporacyjnych działów IT, które muszą dostosować rozbudowane systemy takie jak ERP do obsługi nowego formatu komunikatu, SWIFT MX.

Rewolucja w systemach ERP  

Duże korporacje, które każdego dnia pobierają wyciągi w różnych walutach z systemów bankowych, rozliczają od kilkuset do kilku tysięcy tygodniowo, w zależności od wielkości firmy. Dopóki funkcjonuje standard SWIFT MT, korporacyjne interfejsy ERP do systemów bankowych przeprowadzają tę operację automatycznie.

Od listopada 2022 zacznie obowiązywać okres przejściowy wdrożenia ISO 20022, w świecie finansów zaczną funkcjonować komunikaty w starym i nowym standardzie, SWIFT MT oraz SWIFT MX. Systemy ERP nieprzygotowane na „tłumaczenie” między nimi zaczną odrzucać nieznane komunikaty. Pobieranie wyciągów może przestać działać – lub w rozliczeniach zaczną pojawiać się błędy.

Firmy, które rozliczają 1000 faktur miesięcznie, zapewne poradzą sobie w przypadku niedostępności automatycznego pobierania wyciągów. Po prostu zrobią to ręcznie, siłami pracowników (i zapewne nadgodzin). Jednak im większa firma, zwłaszcza handlowa czy produkcyjna, tym większy wolumen danych. W firmach, które mają do skategoryzowania, sprawdzenia, czy się zaksięgowało 1000 transakcji na tydzień, brak automatyzacji może poważnie zaburzyć flow rozliczeń. 

Przykładowo, klienci firmy windykacyjnej wpłacają należności na poczet swoich długów na jedno konto. Firma pobiera wyciąg, żeby rozpoznać, który klient wpłacił jaką należność, a system przypisuje kilkanaście tysięcy wpłat dziennie do poszczególnych osób. Kumulacja zaległości tylko z jednego dnia może okazać się katastrofalna nie tylko dla procesów backoffice. Gdy niezadowoleni klienci zaczną szturmować centrum obsługi klienta, ucierpi także wizerunek firmy.

Kosztowne rozdzielenie pola adresowego

Zdaniem ekspertów, cytowanych przez portal Theglobaltreasurer.com, jednym z poważniejszych wyzwań nowego standardu dla systemów ERP jest konieczność pełnego ustrukturyzowania adresów w danych przelewów. Jak wyjaśnialiśmy w artykule „Konwersja komunikatów MT/MX: parlez vous ISO 20022?”, „nowy” komunikat (MX) ma wielopoziomową, ustrukturyzowaną budowę. Dzięki temu można w prosty i jednoznaczny sposób agregować jego elementy i przypisywać prawidłowo do „starego” formatu MT.

Natomiast występujące w „starym” formacie MT zbitki informacyjne nie zawsze mają jasne reguły interpretowania („rozpakowywania”). Pola adresowe są połączone, a ich rozdzielenie w celu spełnienia wymogów proponowanej, nowej struktury ISO 20022 wymaga, aby numer budynku i nazwa ulicy znajdowały się w osobnych polach. Obowiązkowe pola dla płatności należy zatem zmodyfikować nie tylko w systemach bankowych, ale także w systemach ERP.

Duzi dostawcy systemów ERP, tacy jak SAP, Oracle i Microsoft, już wprowadzili aktualizacje wspierające nowy standard, jednak mniejsi mogą nie zdążyć przed listopadem 2022 roku, co pokazują opóźnienia we wdrożeniu innych wymagań, np. dyrektywy PSD2. 

Kłopotem może także okazać się budżet, potrzebny na wprowadzenie niezbędnych zmian. Jak podaje portal Theglobaltreasurer.com, koszt finansowy przekształcenia obecnych danych adresowych w wierszu 1. do formatu w pełni zgodnego z ISO może wynosić pół miliona euro, nie licząc testów z partnerami bankowymi. Jednak dopóki dostawcy ERP nie zakończą aktualizacji, żadna firma nie zacznie funkcjonować jak dawniej. 

Konwerter komunikatów MT/MX dla ERP

Na rynku pojawiają się już konwertery wspierające walidację, wzbogacanie i tłumaczenie z dowolnego standardu lub formatu na dowolny inny. Jednym z nich jest natywny konwerter SWIFT. Rozwiązanie to z pewnością znajdzie zastosowanie w wielu dużych międzynarodowych organizacjach. Jednak jego złożoność, a także koszty użytkowania sprawiają, że nie jest to propozycja dla każdego. 

Mniejsze korporacje mogą skorzystać z niezależnego brokera MT/MX w formie niezależnej aplikacji biznesowej, która łatwo integruje się z firmowym ERP za pomocą API. Konwersja komunikatów jest tu maksymalnie ułatwiona, bo eliminuje konieczność rozbudowywania systemów. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest nasz autorski system – Payres. 

Jako konwerter komunikatów ISO 20022 w formacie SWIFT MT/MX Payres umożliwia realizowanie międzynarodowych płatności zgodnych z XML ISO 20022. Konwersja komunikatów MT/MX odbywa się w czasie rzeczywistym i nie zaburza wymiany danych płatniczych w aplikacji. Wspierając aplikacje, które w ogóle lub częściowo nie obsługują nowego formatu. Rozwiązanie pracuje w trybie RTT (Real-Time Transform flow), a wspomaganie silnikiem reguł Drools minimalizuje nieuniknione opóźnienie wynikające z szeregowego włączenia konwertera w ścieżkę przepływu komunikatu płatniczego. Payres to rozwiązanie odpowiednie także dla bankowości, ponieważ eliminuje konieczność rozbudowywania systemów centralnych (więcej w naszym ebooku: ISO 20022 Nowa norma w złożonym środowisku).

Sprawne płatności w nowej rzeczywistości ISO 20022

SWIFT szacuje, że do 2025 roku 80% globalnych płatności o wysokiej wartości będzie obsługiwanych za pomocą nowego standardu. Zadanie dostosowania ERP do obsługi zarówno starego, jak i nowego spoczywa na dziale IT. By uniknąć zastoju w księgowaniu transakcji, zanim dostawca ERP przeprowadzi niezbędne aktualizacje, potrzebujesz „lekkiego” brokera komunikatów MT/MX, który nie powoduje zmniejszania wydajności i elastyczności systemu ERP, jest optymalny kosztowo i nie wymaga skomplikowanego procesu wdrożenia.

Na razie brak jest silnego głosu w bankowości, który wskazałby choćby ramy wykorzystania wzbogaconych danych. Tym głosem mógłby być SWIFT lub międzynarodowe konsorcjum branżowe, np. dużych firm telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych, które uzgodniłyby, co i jak można przesyłać, a czego już nie, żeby zachować porządek w wymianie danych w zgodzie z ISO 20022. Szczegóły na naszym blogu w artykule “Rozszerzone dane ISO 20022: kto przetrze szlak nowych możliwości?” 

Payres to zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie, które pozwoli płynnie księgować transakcje w starym formacie i nowym, zgodnym z ISO 20022. Z jego pomocą możesz rozłożyć koszty aktualizacji systemu ERP nawet na przestrzeni kilku lat.  

Chcesz wiedzieć więcej o koncepcji autorskiego konwertera MT/MX?
Pobierz ebook „ISO 20022: nowa norma w złożonym środowisku